O nouă etapă de atribuire a locurilor din parcările rezidențiale

0
305

Primăria municipiului Galați informează că, începând cu 19 mai 2024, ora 08.00, până pe 22 mai 2024, ora 07.59, locurile de parcare de domiciliu/reședință rămase neatribuite în urma etapelor de atribuire anterioare din zonele 1 A,B,C – Micro 21, 2A – Micro 20, 3B – Micro 19, 4 A,B,C,D – Micro 18, 8B – Micro 39, 9C – Țiglina I, 10 A,B – Țiglina II, 15 A – Mazepa II, 16 A – Mazepa I, 19 A – Mazepa I, pot fi rezervate numai prin accesarea aplicației informatice, online la adresa https://parcari.primariagalati.ro. Ulterior finalizării perioadei de rezervare, în intervalul 22 mai (ora 08.00) – 1 iunie 2024 (ora 07.59), se pot încărca, exclusiv online, cererile pentru atribuirea unui loc de parcare în parcarea de domiciliu/reședință însoțite de documentele menționate în Regulamentul prevăzut în H.C.L. nr. 337/2021 cu modificările și completările ulterioare, pe platforma https://parcari.primariagalati.ro, având posibilitatea modificării și completării documentelor până la finalizarea perioadei de depunere a documentelor.
Rezervarea și atribuirea locurilor de parcare din parcările de domiciliu/reședință se poate face doar de către persoanele cu domiciliul/reședința în municipiul Galați, în zona de deservire a parcării, care:
– nu figurează în evidențele fiscale ale autorității locale cu obligații bugetare restante, inclusiv amenzi contravenționale;
– au în proprietate/folosință un autovehicul;
– au solicitat prin intermediul programului online de rezervare a locurilor de parcare postat
pe site-ul www.primariagalati.ro.
Autovehiculul trebuie să fie cu inspecția tehnică periodică (ITP) valabilă la data depunerii cererii, să aibă asigurarea de răspundere civilă auto (RCA) valabilă la data depunerii cererii, să fie declarat și înregistrat în evidențele fiscale ale Primăriei Municipiului Galați, fără obligații de plată.
De reținut că momentul la care se face rezervarea nu este definitoriu pentru atribuirea locului de parcare.
NU vor fi admise la procedura de atribuire a locurilor de parcare de domiciliu/reședință persoanele fizice care:
– nu pot dovedi domiciliul/reşedinţa în imobilele arondate parcărilor de domiciliu/reședință;
– solicită în calitate de proprietar, utilizator, comodatar și au înregistrat la rolul fiscal sau la rolul fiscal al comodantului construcție cu destinație garaj în municipiul Galați (dețin garaje amplasate în municipiul Galați)
– nu deţin un autovehicul în proprietate/folosință/utilizare;
– au efectuat rezervarea online ca deținător a unui autovehicul electric sau hibrid, dar documentele depuse nu confirmă această calitate;
– solicită atribuirea unui loc de parcare in temeiul Legii nr. 448/2006 Republicată privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, întrucât dosarele de atribuire depuse de aceste persoane nu mai fac obiectul Regulamentului aprobat prin H.C.L. 337/24.06.2021 cu modificările și completările ulterioare, conform dispozițiilor art. 1 alin. (2) și (3), aceste dosare vor fi soluționate direct de către Serviciul Reparații Străzi, Siguranța circulației, Semaforizare din cadrul Primăriei Municipiului Galați.
Situaţiile prezentate mai sus nu sunt cumulative și vor fi verificate de Serviciul Administrare Parcări Rezidențiale, Asociații de Proprietari, din cadrul Primăriei municipiului Galați.
Manualul de utilizare a aplicației informatice în vederea rezervării, tutorialul și arondarea imobilelor se pot accesa și consulta online pe site-ul www.primariagalati.ro la secțiunea Servicii electronice/Parcări de reședință.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.