Sute de mici baraje pe cursurile de apă, neavizate

0
1053

Din cele 615 de mici baraje pe cursurile de apă din zona Moldova (de pe raza administrativǎ a Administraţiei Bazinale de Apă Prut – Bârlad, Iaşi și a Administraţiei Bazinale de Apă Siret, Bacău), 44,1% sunt, încă, neautorizate, avertizează, printr-un comunicat de presă, Andreea Poenaru, purtător de cuvânt al Administrației Bazinale de Apă Prut-Bârlad. Sursa citată a indicat faptul că la începutul acestei luni, în cadrul şedinţei de avizare documentaţiilor de evaluare a stǎrii de siguranţǎ în exploatare a barajelor de categorie C şi D pentru ZONA MOLDOVA, au fost avizate, pentru prima oară, nouă astfel de mici baraje.

Potrivit acesteia, obiectivele neautorizate (micile baraje) sunt deţinute, de regulă, de societăţi aflate în insolvenţă, diferite alte entităţi comerciale private (societăţi comerciale, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale etc.) şi au termen de conformare permanent. O situație deosebită se înregistrează în cazul autorităților locale, cu dificultăți în asigurarea resurselor financiare și umane necesare administrării în siguranță a acestor baraje, mai precizează sursa citată.

“Administrațiile Baszinale de Apă Prut – Bârlad și Siret realizează permanent controale, prin Inspecţiile Bazinale a Apelor, iar în urma acestor acțiuni se stabilesc măsuri și planuri de conformare şi se aplică sancțiuni pentru nerespectarea legislației în vigoare din domeniul siguranței barajelor și gospodăririi apelor. Situaţia autorizării se ameliorează de la an la an, astfel că procentul barajelor neautorizate scade semnificativ. Este un fapt îmbucurător că la şedinţa de avizare din 9-10 mai au fost autorizate pentru prima oară 9 mici baraje.

În urma acţiunilor de verificare şi control în teren a acumulărilor din categoriile de importanţă C şi D, efectuată prin echipele inspecţiilor bazinale şi teritoriale a apelor, s-au desprins unele aspecte de natură tehnică şi juridică referitoare la aceste acumulări, dintre care se pot aminti anumite cazuri deosebite, cum ar fi: unele acumulări sunt golite, fără luciu de apă şi chiar parţial dezafectate sau degradate; lipsa fondurilor necesare finalizării unor lucrări de reabilitare, întreţinere, reparaţii, a construcţiilor hidrotehnice din cadrul obiectivelor verificate, dar şi pentru elaborarea documentaţiilor tehnice necesare obţinerii autorizaţiei de funcţionare în condiţii de siguranţă. Prin procesele-verbale de control, întocmite în cadrul acţiunii de inspecţie şi control, s-au dispus de reprezentanţii Inspecţiei Apelor din cadrul ANAR şi ai Administraţiilor Bazinale de Apă (ABA-uri) o serie de măsuri precum: obţinerea autorizaţiilor de funcţionare în condiţii de siguranţă în exploatare; realizarea lucrărilor de reparaţie şi întreţinere, atât la baraj, cât şi la echipamentele construcţiilor conexe, în vederea asigurării tranzitării viiturilor în cazul apelor mari, în condiţii de siguranţă.  executarea de lucrări de întreţinere şi curăţire de vegetaţie a părţilor componente ale barajelor, disipatoarelor de energie şi a canalelor de evacuare; dezafectarea construcţiilor de pe baraje sau de lângă acestea, precum şi din cuvetele acumulărilor, acolo unde este cazul.

La nivelul ANAR s-a propus un plan de măsuri pentru o perioadă de timp de 2 – 3 ani, care să cuprindă programe de etapizare pentru fiecare acumulare în parte, prin care deţinătorii cu orice titlu să fie obligaţi să intre în legalitate, prin autorizarea barajelor şi să realizeze măsurile şi lucrările de punere în siguranţă a acestora.

Specialiștii Ministerului Apelor și Pădurilor și ai instituțiilor aflate sub coordonarea sa monitorizează în permanență situația tuturor barajelor din România. În contextul schimbărilor climatice și în fața noilor provocări pe care ni le rezervă natura, MAP, ANAR și instituțiile subordonate din domeniul apelor depun eforturi constante și susținute cu scopul de a menține climatul de siguranță necesar atât cetățenilor și a bunurilor acestora, cât și activităților socio-economice desfășurate de entitățile implicate în dezvoltarea țării și creșterii nivelului de trai”. foto- arhiva

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.