Sărbătoarea Sfintelor Paşti

0
764

În fiecare an, Praznicul Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, reprezintă un prilej de mare
bucurie duhovnicească pentru toţi slujitorii şi credincioşii Eparhiei Dunării de Jos.
În acest an, programul prilejuit de această mare sărbătoarea a creştinătăţii va consta în
săvârşirea la Catedrala Arhiepiscopală şi în toate bisericile din Arhiepiscopia Dunării de Jos, în ziua de duminică, 2 mai 2021, ora 00.00, a slujbei speciale de oferire a Sfintei Lumini adusă de la Ierusalim credincioşilor prezenţi la biserici.
După primirea Sfintei Lumini de către toţi credincioşii prezenţi şi rostirea cuvântului
pastoral, se va oficia slujbei Sfintei Liturghii.
În aceste zile de sărbătoare, credincioşii vor putea participa la slujbele săvârşite şi în
biserici, nu doar afară, pentru care s-au luat din timp toate măsurile de distanţare fizică şi de respectare strictă a normelor igienico-sanitare în vigoare, prin contribuţia preoţilor, a voluntarilor şi a autorităţilor locale.
Având în vedere că, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 432/8 aprilie 2021 privind
prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 369 din 9 aprilie 2021, starea de alertă a fost prelungită pe întreg teritoriul țării pentru o nouă perioadă de 30 de zile, începând cu data de 13 aprilie 2021,
Ținând cont de prevederile Ordinului comun al Ministrului Sănătății și al Ministrului
Afacerilor Interne nr. 1.103/95/2020 pentru aprobarea regulilor privind accesul în lăcașele de cult, distanța minimă de siguranță și măsuri sanitare specifice pentru desfășurarea activităților religioase, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 520 din 17 iunie 2020,
Cancelaria Sfântului Sinod a elaborat prezentele Îndrumări, adresate tuturor unităților de
cult din România ale Bisericii Ortodoxe Române, privind sfintele slujbe care vor fi săvârșite în perioada dintre sâmbăta Floriilor și sărbătoarea Izvorului Tămăduirii (24 aprilie – 7 mai 2021):
1. Sfintele slujbe vor fi săvârșite potrivit prevederilor liturgice și tipiconale specifice
perioadei, cu respectarea actelor normative privind starea de alertă pe teritoriul României.
2. Sfintele slujbe pot fi oficiate în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult, cu
respectarea regulilor de protecție sanitară prevăzute de Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Ministrului Afacerilor Interne nr. 1.103/95/2020, dintre care amintim: dezinfectarea mâinilor la intrarea în lăcașul de cult; purtarea obligatorie a măștii sanitare, astfel încât aceasta să acopere gura și nasul; asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană și o distanță de minimum 2 m între persoane, în interior, și 1,5 m între persoane, în exterior.
3. Fiecare unitate de cult va pregăti mai mulţi voluntari, care vor purta ecusoane
personalizate, pentru a asigura desfășurarea în bune condiții a sfintelor slujbe și a activităților specifice perioadei prepascale și pascale.
4. Preoții vor aduce, din timp, la cunoștința credincioșilor programul evenimentelor
religioase și prezentele recomandări, făcând apel la respectarea normelor igienico-sanitare.
5. Preoții parohi, stareții sau ecleziarhii, după caz, vor calcula numărul persoanelor care
pot intra în lăcașul de cult și în incinta acestuia, îngrijindu-se de marcarea corespunzătoare
a locurilor în care pot sta credincioșii, astfel încât să fie respectate normele legale privind
distanțarea fizică dintre persoane.
6. Pentru evitarea deplasărilor și aglomerărilor, se recomandă credincioșilor să participe
la sfintele slujbe săvârșite la unitățile de cult de care aparțin din punct de vedere teritorial
(biserica parohială).
7. În săptămâna Sfintelor Pătimiri, sfintele slujbe (Sfânta Liturghie, slujbele Deniilor,
Taina Sfântului Maslu, Taina Spovedaniei etc.) vor fi oficiate în interiorul și/sau în afara
lăcașurilor de cult, potrivit rânduielilor liturgice și tipiconale, cu respectarea regulilor de
protecție sanitară. Ținând cont că circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este
interzisă în intervalul orar 22:00-5:00, iar în localitățile cu rată mare de incidență a cazurilor de persoane infectate circulația în afara locuinței/gospodăriei este interzisă în intervalul orar 20:00- 5:00 (art. 2 alin. 1 pct. 2-4 din Anexa 3 a HG nr. 432/8 aprilie 2021), sfintele slujbe săvârșite seara vor fi programate, după caz, într-un interval orar care să permită revenirea credincioșilor la casele lor, astfel încât să fie respectate prevederile legale în vigoare.
8. În Sfânta și Marea Vineri, la momentul înconjurării bisericii cu Sfântul Epitaf,
voluntarii îi vor îndemna pe credincioși să respecte distanța fizică. Dacă biserica nu are ieșiri laterale și nu poate fi asigurat un flux de intrare-ieșire, clericii vor aștepta în curtea bisericii până când toți credincioșii vor trece pe sub Sfântul Epitaf, apoi vor intra în biserică pentru partea de final a slujbei. Dacă în biserică nu există spaţiu suficient pentru credincioşi, după închinare, aceştia vor aştepta în curtea lăcaşului de cult, pe locurile marcate.
9. Potrivit tradiţiei începute în anul 2009, Sfânta Lumină va fi adusă de la Ierusalim în
ziua de sâmbătă, 1 mai 2021, spre seară, şi va fi oferită delegaţiilor eparhiilor la Aeroportul
Internaţional Otopeni. Delegații vor purta mască de protecţie şi vor respecta distanţa fizică
prevăzută de lege. Ulterior, Centrele eparhiale, prin protopopiate, vor distribui, în timp util, Sfânta Lumină fiecărei parohii.
10. Ținând cont că „în toate localitățile se permite circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, în perioada 1-2 mai 2021, în intervalul orar 20:00-5:00 pentru deplasarea și participarea la slujbele religioase” (art. 2 pct. 6 din Anexa 3 a HG nr. 432/8 aprilie 2021), slujba Învierii Domnului din noaptea zilei de duminică, 2 mai 2021, va fi săvârșită în prezența credincioșilor, potrivit rânduielii liturgice a Bisericii Ortodoxe. Astfel:
• pentru a evita aglomerația, la unitățile de cult cu pangarul în interiorul bisericii, vor fi
organizate din timp, în locuri special amenajate în afara lăcașului de cult, mai multe puncte
de distribuire a Paștilor (pâine binecuvântată și stropită cu agheasmă și vin, pregătită și
ambalată din vreme în pachete/punguțe de unică folosință închise, respectând regulile de
igienă), a lumânărilor, a candelelor și a obiectelor de colportaj;
• credincioșii vor aștepta, în afara lăcașului de cult, pe locuri individuale special
marcate, primirea de la clerici a Sfintei Lumini, la ora 00:00, păstrând distanța de 1,5
m între persoane;
• după oferirea Sfintei Lumini, se vor citi Sfânta Evanghelie și Pastorala;
• la finalul slujbei de afară, pentru săvârșirea Canonului Învierii şi a Sfintei Liturghii, clericii
vor intra în lăcașul de cult împreună cu credincioșii, în limita spațiului disponibil,
potrivit prevederilor sanitare în vigoare, sau vor continua slujba în afara lăcașului de
cult, în cazul în care numărul credincioșilor este mare.
11. În prima zi de Paşti, slujba Vecerniei sau A doua Înviere se săvârşeşte în biserici,
începând cu ora 12:00, cu participarea credincioşilor mireni, respectându-se regulile sanitare în vigoare.
12. În ziua de vineri, 7 mai 2021, cu prilejul sărbătorii Izvorului Tămăduirii, slujba de sfințire a apei va fi săvârșită, în exteriorul bisericii, după rugăciunea amvonului de la Sfânta Liturghie. După sfințirea apei, aceasta va fi oferită credincioșilor în afara lăcașului de cult de către voluntari, credincioșii păstrând în mers distanța de 1,5 m și purtând mască de protecție. Sfătuim toţi credincioşii să înmulţească rugăciunea, să se bucure de aceste Sfinte Sărbători prilejuite de Învierea Domnului, să respecte cu stricteţe normele sanitare impuse de autorităţile competente şi să vină în sprijinul păstorilor lor sufleteşti pentru a limita, pe cât cu putinţă, efectele nedorite ale pandemiei.

DISTRIBUITI

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 × 3 =