Restricții în Palatul de Justiție Galați

0
2011

Curtea de Apel Galați informează că “văzând agravarea situației epidemiologice din țară, pentru prevenirea îmbolnăvirilor cauzate de coronavirus COVID-19, s-a decis modificarea măsurilor de protecție a populației, după cum urmează:

În intervalul 14 martie 2020 – 4 mai 2020, se vor judeca numai anumite tipuri de cauze (cele cu caracter urgent și cele realizate exclusiv prin videoconferință), conform Ordinului nr. 9/13.03.2020 emis de Preşedintele Curţii de Apel Galaţi, disponibil la această adresă.

  • Cauzele se vor judeca începând cu ora 1000, iar după ora 1530 se vor judeca doar cauzele urgente în materie penală. În celelalte cauze, se va proceda fie la amânarea judecării cauzelor pentru un termen ulterior, fie la preschimbarea termenelor de judecată acordate în luna martie pentru o dată ulterioară, cu înștiințarea în timp util a părților și participanților. În aceste cauze, nu se vor lua măsuri, nu se va dispune suspendarea judecății pentru lipsa părților și nu se vor pronunța decăderi sau alte sancțiuni izvorâte din neprezentarea părților la ședință.

Cauzele stabilite de Ordin se vor judeca cu prezența în sala de ședință numai a părților și a participanților din dosarul respectiv. După luarea fiecărui dosar în care au fost părți sau apărători prezenți, se va proceda la aerisirea și igienizarea sălii, ținând cont de resursele disponibile. Citarea părților în dosare se va face la ore diferite, astfel încât persoanele care intră în sala de ședință și cele care părăsesc sala să nu se întâlnească în interiorul instanței.

Vom proceda la audierea prin videoconferință a persoanelor private de libertate, cu respectarea normelor de procedură.

Se interzice prezența în interiorul sediilor instanțelor a publicului sau avocaților, cu excepția persoanelor care sunt implicate în dosare de pe rolul instanței respective sau care au activități administrative la compartimentele instanțelor ori baroului de maxim 10 minute. În acest caz, prezența în sediu este permisă strict pe perioada desfășurării respectivei activități

Se suspendă programul de lucru cu publicul al Centrului de Primire Acțiuni, Documente și Consultare Dosare (arhivă și registratură) din cadrul Curții de Apel Galați și al centrelor de relații cu publicul, arhivelor și registraturilor din cadrul celorlalte instanțe din circumscripție. Publicul va transmite documentele către instanțe numai prin e-mail sau fax (pe cale electronică) și, doar cu caracter excepțional, va putea transmite documentele prin poștă sau prin servicii de curierat. Cererile adresate centrelor de relații cu publicul, arhivelor și registraturilor vor fi transmise cu precădere pe cale electronică (prin e-mail sau fax), folosind de preferință formularul „cerere unică de arhivă” (http://portal.just.ro/44/SitePages/bine.aspx?id_inst=44#formulare), iar răspunsul compartimentului va fi scanat și transmis solicitantului pe cale electronică. Acolo unde nu este posibil răspunsul pe cale electronică, solicitantul va fi înștiințat să se prezinte pentru ridicarea documentului sau va primi documentul prin poștă.

  • Vă solicităm să consultați dosarele instanțelor în formă electronică, prin intermediul paginii de internet http://cagl.ro, conform instrucțiunilor disponibile la adresa http://portal.just.ro/44/SitePages/contact.aspx?id_inst=44 , nu în format fizic la sediile instanțelor.
  • Vom lua măsuri pentru igienizarea de cel puțin 3 ori pe zi și aerisirea periodică a spațiilor, dezinfectarea clanțelor ușilor și va achiziționa dozatoare cu substanțe dezinfectante pentru public, măști de protecție de unică folosință și gel dezinfectant de mâini pentru personalul care lucrează direct cu publicul sau care prelucrează înscrisuri depuse de public.
  • Judecătorii, grefierii și membrii celorlalte categorii de personal vor fi prezenți la serviciu numai dacă este strict necesar pentru desfășurarea activității de judecată și a activităților administrative conexe.
  • Durata de aplicare a ordinului emis de Președintele Curții de Apel Galați va putea fi prelungită sau redusă, în funcție de evoluția situației epidemiologice.
  • Măsurile luate de celelalte instanțe din circumscripția Curții de Apel Galați pot fi diferite, motiv pentru care vă rugăm să consultați și portalul (pagina de internet) fiecărei instanțe.

Vă rugăm cu insistență să evitați să vă prezentați la instanță în această perioadă. Puteți avea acces la dosar în formă electronică, completând cererea de comunicare electronică, conform celor indicate pe portalul Curții de Apel Galați, secțiunea „Contact”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.