Reguli noi pentru concesionarea terenurilor din patrimoniul Consiliului Local Galați

0
4578

La viitoarea ședință a Consiliului Local ar putea fi aprobat noul regulament referitor la concesionarea terenurilor din patrimoniul municipalității. Dezbaterea publică a proiectului ”Regulament referitor la modul de concesionare a terenurilor ce apartin domeniului public sau privat al municipiului Galati” s-a încheiat pe 1 februarie. A fost elaborat un nou regulament al concesionărilor de terenuri deoarece era necesară actualizarea normelor legislative de la nivel local cu un regulament complet, ce vizează atât procedura de licitație publică, concesionarea prin atribuire directă, cât și normele de aplicare în ceea ce privește respectarea termenelor de plată a redevenței și a garanției de concesiune. Inițiativa concesionării o poate avea atât concedentul, Primăria Galați, cât și orice investitor interesat. În ambele cazuri, concesionarea terenurilor proprietate publică sau privată a municipiului se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local, în baza unui caiet de sarcini. Potrivit regulamentului, orice persoană fizică sau juridică poate solicita inițierea procedurii de concesionare a unui teren, în vederea realizării de construcții.

Terenurile aparținând domeniului public al municipiului Galați se pot concesiona numai în vederea realizării de construcții noi pentru obiective de interes public, cu respectarea documentațiilor de urbanism. Terenurile aparținând domeniului privat al municipiului pot fi concesionate prin licitație publică deschisă, potrivit legii, în condițiile respectării documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului. Terenurile aparținând domeniului privat al municipiului Galați se pot concesiona și fără licitație publică, dar cu plata redevenței pentru realizarea de locuințe pentru tinerii care nu au împlinit vârsta de 35 de ani, pentru strămutarea gospodăriilor afectate de dezastre sau pentru extinderea construcțiilor pe terenurile limitrofe imobilelor, la cererea proprietarului, în cazul în care vecinii nu au, ori nu își exercită dreptul de preempțiune și dacă terenurile respective sunt improprii realizării de construcții noi.

Concesionarea poate fi inițiată numai în baza studiu de oportunitate care să cuprindă descrierea și identificarea bunului care urmează a fi concesionat, motivele de ordin economic, financiar, social și de mediu, care justifică realizarea concesiunii și nivelul minim de redevență. Stabilirea redevenței pentru un teren concesionat se stabilește astfel încât în termen de maximum 25 de ani să se recupereze întreaga valoare a terenului, ceea ce nu înseamnă, însă, că după 25 de ani, concesionarul nu mai datorează prețul folosinței, acesta trebuind să fie achitat pe toată durata concesiunii. Prin contractul de concesiune se stabilesc unele condiții, cum ar fi aceea că începerea lucrărilor la obiectivul de investiții este de 12 luni de la data încheierii procesului verbal de punere în posesie a terenului concesionat, destinația zonei unde urmează să fie amplasată construcția, condițiile de amplasare conform certificatului de urbanism, precum și regimul de înălțime al construcțiilor. Atribuirea contractelor de concesiune se face prin licitație publică, negociere directă sau atribuire directă. Datele scadente pentru achitarea redevenței datorate sunt următoarele: 15.03, 15.06, 15.09, 15.11 ale fiecărui an. Plata anticipată a redevenței, cu excepția anului în curs, nu este acceptată.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.