Primăria ne cere mai puține declarații notariale

0
1301

Pentru a veni în întâmpinarea cetățenilor, Primăria municipiului Galați simplifică procedura de eliberare a certificatului de atestare în privința dreptului de proprietate asupra construcțiilor noi, act ce este necesar la înscrierea în cartea funciară (program cu publicul, luni și miercuri de la 13.00 la 15.00). Practic, solicitanții sunt, de acum înainte, scutiți de a realiza cel puțin trei declarații notariale și de a aduce alte serii de documente.

Potrivit Biroului de Presă al instituției, începând de luni, 13 noiembrie 2017, “cetățenii care solicită acest document vor fi nevoiți să prezinte următoarele acte: 1 – Cerere tip pentru eliberarea Certificatului de Atestare a Edificării/Extinderii construcției, 2 – Actul de identitate pentru titularul (titularii) autorizației de construire, 3 – Împuternicire (procură) autentificată la notar în cazul persoanelor fizice și în original în cazul persoanelor juridice , ștampilată și semnată de managerul (administratorul) organizației + Actul de identitate al persoanei împuternicite, 4 – Extras de carte funciară pentru terenul pe care se edifică/extinde construcția. (În situația în care nu coincide numele titularului Autorizației de Construire cu cel din extrasul de carte funciară, vor fi solicitate acte suplimentare care să ateste calitatea titularului în raport cu obiectul cererii.), 5 – Autorizația de construire. (Dacă sunt emise mai multe autorizații vor fi prezentate și acestea.), 6 – Planul de amplasament și delimitare a bunului imobil cu reprezentarea terenului și a construcției, 7 – Proces Verbal la Terminarea Lucrărilor.

Toate copiile după documentele necesare vor fi certificate conform cu originalul în fața funcționarului public responsabil. Eliminarea pașilor birocratici și facilitarea accesului cetățenilor municipiului Galați la serviciile puse la dispoziție de Primărie este unul dintre principalele obiective ale conducerii administrației publice locale”.

Față de lista actelor ce erau cerute până acum, nu mai este nevoie ca autorizația de construire și procesul verbal de terminarea lucrărilor să fie autentificate la notar, urmând să se vină cu o copie ce va fi autentificată de funcționar, consultând originalul. O altă modificare este eliminarea obligației ca solicitantul să prezinte documente care să ateste calitatea titularului în raport cu obiectul cererii, după caz: acte de proprietate, acte de vânzare-cumpărare, hotărâri judecătorești definitive, contract de închiriere, contract de superficie, contract de comodat, etc. Totodată, s-a renunțat la a se mai cere din partea solicitanților a unei declarații notariale pe propria răspundere că s-au respectat în totalitate prevederile Autorizației de Construire nr. ___ din ______ , iar construcția nu a suferit modificări de la data Procesul Verbal nr. ____ din ______ până în prezent.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.