Primăria derulează anchete sociale pentru asigurarea căldurii în apartamentele gălăţenilor

0
1311

Pentru a veni în sprijinul cetățenilor aflați în dificultate, Primăria municipiului Galați are în plină desfășurare o anchetă socială cu scopul de a identifica persoanele/familiile vulnerabile (singure, fără aparținători, cu stare de sănătate precară, nedeplasabile etc.) care, din acest motiv, nu au putut depune cereri pentru a beneficia de ajutorul financiar de 3.000 de lei acordat de către municipalitate în scopul achiziționării unui sistem de încălzire și apă caldă, alternativ sistemului centralizat de termoficare, informează Biroul de Presă al Primăriei Galaţi.

„Din dispoziția primarului municipiului Galați, Ionuț Pucheanu, Direcția de Asistență Socială, Direcția Generală de Servicii Publice și Direcția Patrimoniu (Compartimentul de Relație cu Asociațiile de Proprietari) au solicitat președinților asociațiilor să anunțe dacă sunt persoane care nu au posibilitatea deplasării la centrele deschise pentru depunerea dosarelor. Reprezentanții direcțiilor sunt  în contact permanent cu președinții asociațiilor de proprietari pentru a veni în ajutorul persoanelor vulnerabile în așa fel încât acestea vor beneficia de tot sprijinul pentru întocmirea și depunerea dosarelor pentru obținerea ajutorului financiar de 3.000 de lei.

Primăria municipiului Galați face un apel către reprezentanții legali ai asociațiilor de proprietari să își dea concursul pentru ca persoanele/famillile vulnerabile să beneficieze de acest sprijin.  Pentru obținerea de informații suplimentare privind documentele necesare constituirii dosarelor pentru acordarea ajutorului financiar de 3.000 lei, persoanele interesate pot suna la numărul de telefon 0236/307740, din cadrul Compartimentului Registratură și Relații cu Publicul, Direcția de Asistență Socială a municipiului Galați, cu sediul în str. Fraternității nr.1, bloc Șoim.   Pentru preluare cereri/dosare, persoanele interesate pot apela numărul de telefon 0236/488444, din cadrul Serviciului Ajutoare Încălzire, Direcția de Asistență Socială a municipiului Galați, cu sediul în str. Fraternității nr.1, bloc Șoim.

Reamintim că Primăria municipiului Galați derulează două programe importante pentru asigurarea încălzirii populației. Este vorba despre ajutorul financiar de 3.000 de lei acordat cetățenilor pentru achiziționarea unor surse alternative de încălzire și apă caldă și transformarea unui număr de 24 de puncte termice în microcentrale de cartier, ce vor funcționa pe bază de gaze naturale, în scopul furnizării de agent termic unui număr de aproximativ 6.000 de apartamente și unor instituții publice.  Întrucât vechiul sistem centralizat de termoficare s-a dovedit a fi ineficient, generator de pierderi și mare consumator de resurse financiare de la bugetul local, iar numărul utilizatorilor a fost permanent în scădere în ultimii ani, punerea în funcțiune a vechiului sistem centralizat de termoficare nu mai este posibilă din motive tehnice și economice. Cu atât mai mult cu cât oferta financiară a S.C. Electrocentrale S.A. Galați, producătorul de agent termic primar, presupunea achiziționarea unei cantități de patru ori mai mare față de nevoile reale ale consumatorilor gălățeni.

Reamintim condițiile de acordare a ajutorului financiar de 3.000 de lei:

Ajutorul financiar în valoare de 3.000 lei pentru achiziţionarea unui sistem de încălzire şi apă caldă alternativ sistemului centralizat de termoficare, se acordă, din bugetul local, familiilor/persoanelor singure branşate în sezonul rece 2017-2018, care s-au debranşat după data de 01.04.2018 de la sistemul centralizat de  termoficare sau care urmează să se debranşeze. Prin excepție, ajutorul financiar se acordă și familiilor/persoanelor singure debranşate anterior datei de 01.04.2018 şi care nu beneficiază de nici un alt sistem de încălzire, pe baza anchetei sociale efectuate de către o comisie numită prin dispoziţie a primarului.   Ajutorul  financiar se acordă şi familiilor/persoanelor singure care înregistrează datorii la plata cheltuielilor de întreţinere de până la 3.000 lei și care prezintă o declaraţie notarială prin care se obligă să achite datoriile restante în termen de cel mult 12 luni de la data solicitării ajutorului financiar.  Ajutorul financiar se acordă proprietarului o singură dată și numai pentru locuința de domiciliu.  Beneficiarul este familia/persoana singură, iar titularul ajutorului financiar este reprezentantul familiei, stabilit în condițiile legii.

Ajutorul financiar se acordă pentru:

 • Persoana singură care are un venit net mediu lunar sub 2.500 lei;
 • Familia formată din 2 membri care are un venit net mediu lunar pe membru de familie sub 2000 lei;
 • Act identitate al proprietarului/coproprietarului locuinţei de domiciliu şi a celorlalţi membri ai familiei cu acelaşi domiciliu/reşedinţă (copie si original);
 • Act de proprietate al imobilului pentru care se solicită sprijinul financiar (copie si original);
 • Adeverință eliberată de asociaţia de proprietari din care să reiasă faptul că solicitantul este branșat la data de 01.04.2018 la sistemul centralizat de termoficare, numărul de persoane declarate la plata cheltuielilor de întreţinere, suma datorată cu titlu de cheltuieli de întreţinere si utilităţi (apa, gunoi, termoficare etc.) la data depunerii cererii;
 • Adeverințe eliberate de către furnizorii de servicii pentru solicitanții care nu au în cadrul asociaţiei de proprietari o structură de conducere care are calitatea legală de a elibera adeverința solicitată;
 • Certificatul de atestare fiscală pentru persoanele fizice privind impozitele, taxele locale si alte venituri ale bugetului local, valabil la data depunerii solicitării;
 • Declarația taxei de habitat înregistrată la organul fiscal;
 • Adeverințe privind veniturile nete realizate de către titularul solicitării și membrii familiei cu același domiciliu/reședința în luna anterioară depunerii cererii;
 • Declarație notarială prin care se obligă să achite datoriile restante la întreținere in termen de cel mult 12 luni de la data solicitării ajutorului financiar cu precizarea sumei datorate (unde este cazul);
 • Angajamentul prin care beneficiarul se obligă să prezinte, în termen de 30 de zile de la data acordării ajutorului financiar, documente (facturi, chitanțe etc.) prin care se dovedește faptul că suma încasată a fost cheltuită în scopul în care a fost acordată, iar în termen de 90 de zile de la data acordării ajutorului financiar, procesul verbal de punere în funcțiune a sistemului de încălzire și apă caldă,
 • Factura fiscală sau factura proformă privind achiziţionarea sistemului de încălzire și apă caldă. După data depunerii cererii, nu mai există posibilitatea modificării modalităţii de plată, a tipului de încălzire şi a furnizorului, în cazul facturii proforme;
 • Extras de cont, în scopul virării ajutorului financiar aprobat”, mai transmite sursa citată.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.