Peste 200 de sancțiuni aplicate de ITM Galați angajatorilor din construcții

0
864

Inspectoratul Teritorial de Muncă Galaţi a desfăşurat, începând cu luna februarie 2022, campania naţională de verificare a modului de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcţiilor – acţiune înscrisă în Program Propriu de Acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă pentru anul 2022 aprobat de Inspecţia Muncii

Acţiunea a avut ca obiective principale: creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor din domeniul construcţiilor în ceea ce priveşte obligativitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, cu precădere în prevenirea riscului de cădere de la înălţime, al surpării malurilor la excavaţii; încurajarea unei abordări participative, prin implicarea principalilor actori din domeniul construcţiilor, în acţiunea de diminuare a consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale, aplicabile în domeniul construcţiilor; îndrumarea angajatorilor pentru crearea condiţiilor care pot stimula lucrătorii, reprezentanţii acestora, pentru o participare cât mai activă la procesul de implementare a legislaţiei specifice domeniului construcţii, la promovarea programelor proprii ale angajatorilor pentru creşterea nivelului de securitate; promovarea bunelor practici în acest domeniu de activitate economică.

Ca obiective specifice pentru anul 2022, campania a urmărit  în special modul de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcţiilor, respectiv implementarea măsurilor necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătatea lucrătorilor, care îşi desfăşoară activitatea în şantierele temporare sau mobile.

Prima etapă derulată în perioada februarie – martie 2022 a constat în mediatizarea, informarea, conştientizarea privind modul de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcţiilor, iar etapa a doua, derulată în perioada aprilie – noiembrie 2022 a constat în  verificarea modului de implementare a măsurilor necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, la angajatorii cu activitate în domeniul construcţiilor, prin acţiuni de control la angajatori. În această etapă s-au realizat şi  controalele de verificare a modului în care au fost realizate măsurile dispuse în procesele verbale de control încheiate cu ocazia controalelor anterioare.

La nivelul judeţului Galaţi au fost verificaţi 129 angajatori care desfăşurau activităţi în domeniul construcţiilor.

Au fost constatate 210 neconformităţi pentru care au fost dispuse 210 măsuri cu termene de realizare precise.

Au fost aplicate 210 sancţiuni contravenţionale dintre care 193 avertismente şi 17 amenzi contravenţionale în cuantum de 68.000 lei, unui număr de 76 angajatori.

Au fost oprite din funcţionare 7 echipamente de muncă  ce nu îndeplineau toate cerinţele de securitate.

Cele mai frecvente neconformităţi constatate au fost: neautorizarea activităţii de construcţii din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă; neasigurarea dispozitivelor de protecţie colectivă (ex. balustrade suficient de înalte şi având cel puţin o bordură, o mână curentă şi protecţie intermediară); utilizarea unor echipamente de muncă (ex. schele, macarale) care nu îndeplineau toate cerinţele de securitate; existenţa unor goluri neprotejate împotriva pericolului de cădere în gol; neacordarea de către angajator a echipamentului individual de protecţie; neutilizarea de către lucrători a echipamentului individual de protecţie adecvat riscurilor existente în şantierele temporare şi mobile (ex. centuri de siguranţă sau alte mijloace de ancorare, căşti de protecţie, s.a.); neverificarea de către angajator a modului în care lucrătorii utilizează echipamentul individual de protecţie; lipsa planului propriu de securitate şi sănătate în muncă din şantierul temporar, la momentul controlului; neasigurarea unei instruiri suficiente şi adecvate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; neasigurarea instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă specifice activităţilor desfăşurate în şantierul temporar; neorganizarea activităţii de prevenire şi protecţie la nivelul unităţii, în conformitate cu  prevederile  din Legea nr. 319/2006  a securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările şi completările ulterioare;neasigurarea semnalizării de securitate şi/sau sănătate la toate locurile de muncă din incinta şantierului temporar; neasigurarea  sprijinirii de maluri la lucrările de săpături; neîntocmirea planului propriu de securitate şi sănătate; neîntocmirea evidenţei zonelor cu risc ridicat şi specific.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.