Peste 200 de milioane de lei, din fonduri europene, pentru dezvoltarea Galațiului

0
2812

În municipiul Galați vor fi investite peste 200 de milioane de lei din fonduri europene, pentru modernizarea infrastructurii, a unităților de învățământ, pentru creșterea eficienței energetice a unor blocuri, pentru reabilitarea zonelor istorice și punerea în valoarea a patrimoniului, dar nu numai, a anunțat primarul Ionuț Pucheanu. Edilul a precizat că municipalitatea nu se va opri, însă, aici și va continua să pună la punct proiecte pentru dezvoltarea orașului prin atragerea de fonduri nerambursabile.

”Am semnat, în ultimii doi ani, contracte de finanțare europeană care au adus în comunitate fonduri nerambursabile de aproximativ 20 de milioane de lei.  De asemenea, am depus cereri de finanțare pentru care se vor semna contracte până la finalul acestui an, care vor injecta în economia locală alți peste 180 de milioane de lei. Proiectele ce sunt în diverse stadii de implementare, dar și cele care vor începe în viitorul apropiat, vizează: modernizarea unor străzi din municipiu, reabilitarea și creșterea eficienței energetice la blocuri de locuințe și unități de învățământ, achiziționarea unor mijloace de transport nepoluante, extinderea și modernizarea Spitalului de Copii, reabilitarea zonelor istorice, punerea în valoare științifică și turistică a patrimoniului cultural local. Nu ne vom opri aici cu demersurile pentru atragerea banilor europeni pentru proiectele de dezvoltare a Galațiului”, a anunțat primarul.

Reprezentanții municipalității au transmis și o situație privind proiectele elaborate și promovate direct de către instituție, cu precizarea că Primăria va fi beneficiară și a altor proiecte cu fonduri europene, însă indirect, întrucât acestea sunt derulate de către o serie de direcții și asociații din subordine, ceea ce înseamnă că valoarea sumelor obținute din fonduri europene este mult mai mare.

 

Contracte de finanțare europeană semnate de municipalitatea gălățeană în ultimii doi ani

 

 1. STRATEGAL – PARTENERIAT PUBLIC PRIVAT PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ – cod SMIS 106636 – finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa Prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, O.S. 5.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (romă și non-romă) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității romă, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC. Contractul de finanțare: POCU/85/5/5.1 – 106636/17 august 2017. Parteneriat: UAT Municipiul Galați – Lider, Asociația Centrul de Dezvoltare SMART – Partener 1, în calitate de organizație non-guvernamentală și S.C. Romactiv Business Consulting S.R.L. – Partener 2, în calitate de operator economic.

Scopul cererii de finanțare: Sprijin pregătitor pentru animarea comunității din cadrul orașelor cu populație peste 20.000 de locuitori” și elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală.

Valoarea totală a proiectului: 222.587,61 lei.

 

 1. DANUBE-BLACK SEA GATEWAY REGION – finanţat prin Programul Transnațional Dunărea 2014 – 2020, Axa prioritară 3 ”Conectivitatea în Regiunea Dunării” Prioritatea de investiție 3.1.-” Sprijinirea sistemelor de transport ecologice și sigure si a accesibilității egale a zonelor rurale și urbane”. Cod proiect: DTP1-1-050-3.1.

Partener – Lider în cadrul proiectului este Guvernul Regional al Austriei de Jos. Alături de municipiul Galaţi sunt alți 9 parteneri şi 20 parteneri asociaţi. Partenerii sunt următoarele companii, universităţi şi administraţii publice: TINA Vienna GmbH, Public Ports jsc Bratislava, Freeport of Budapest Logistics Ltd, Autoritatea Portuară din Vukovar, Compania de Infrastructură Portuară din Bulgaria, Municipiul Burgas,  Municipiul Varna, Universitatea din Novi Sad – Facultatea de Ştiinţe Tehnice, iar Partener asociat din partea Municipiului Galaţi este Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi.

Durata de implementare: 30 luni.

Valoarea totală a proiectului este 2.178.450 euro, din care suma de 160.725 euro revine municipiului Galați, în calitate de Partener.

 

 1. CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCULUI DE LOCUINȚE G8 AFERENT ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI NR. 360A ”EMANUEL” DIN MUNICIPIUL GALAȚI – finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor.

Obiectiv specific – creşterea performanţei energetice a celor 41 de apartamente ale blocului G8 din cartierul Micro 18 al municipiului Galaţi, cu efecte favorabile asupra calităţii mediului ambiental şi a sănătăţii locuitorilor, prin reducerea cu minim 40 % a consumurilor pentru încălzire şi scăderea sub 90 kW/m2an  a energiei consumate.

Durata de implementare: 25 octombrie 2017 – 24 februarie 2019.

Valoarea totală a proiectului: 920.473,46 lei, din care contribuția proprie (15% UAT și 25% Asociația de proprietari) este de 368.189,39 lei.

 

 1. CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCULUI DE LOCUINȚE G1 AFERENT ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI NR. 388 DIN MUNICIPIUL GALAȚI – finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor.

Obiectivul specific al acestui proiect constă în creşterea performanţei energetice a celor 44 de apartamente ale blocului G1 din cartierul Micro 18 al municipiului Galaţi, cu efecte favorabile asupra calităţii mediului ambiental şi a sănătăţii locuitorilor, prin reducerea cu minim 40% a consumurilor pentru încălzire şi scăderea sub 90 kW/m2an  a energiei consumate.

Durata de implementare: 27 de luni de la depunerea cererii de finanțare.

Valoarea totală a proiectului: 870.894,21 lei, din care contribuția proprie (15% UAT și 25% Asociația de proprietari) este de 348.357,69 lei.

 

 1. ANVELOPARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT – ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3, B-DUL DUNĂREA NR. 60 GALAȚI – finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Operațiunea Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari, cod SMIS: 111721.

Obiective specifice: creșterea performanței energetice a clădirii, cu efecte favorabile asupra calității mediului ambiental, a sănătății elevilor și îmbunătățirea calității actului educațional, prin reducerea consumurilor pentru încălzire și scăderea sub 135 kW/m2an a energiei consumate. În urma reducerii consumurilor energetice se va reduce amprenta de carbon a clădirii.

Durata de implementare estimată: 24 luni;

Valoarea totală a proiectului = 2.915.211,47 lei;

 

 1. REABILITARE ZONĂ ISTORICĂ, MUNICIPIUL GALAȚI – REABILITARE IMOBIL STR. DOMNEASCĂ NR. 58 – finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Operațiunea – Impulsionarea dezvoltării prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității specifice. Cod SMIS: 116955.

Valoarea totală a proiectului = 9,597,016.49 lei.

Durata de implementare estimată = 24 luni.

 

 1. ANVELOPARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT – ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 22 DIN MUNICIPIUL GALAȚI – finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Operațiunea Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.

Obiective specifice: creșterea performanței energetice a clădirii, cu efecte favorabile asupra calității mediului ambiental, a sănătății elevilor și îmbunătățirea calității actului educațional, prin reducerea consumurilor pentru încălzire și scăderea sub 135 kW/m2an a energiei consumate. În urma reducerii consumurilor energetice se va reduce amprenta de carbon a clădirii. Durata de implementare 26 luni; Valoarea totală a proiectului = 2,772,437.01 lei; Contract de finanțare nr. 2533 din 21.06.2018.

 

 1. 8. ReDiscoverREDESCOPERIREA, EXPUNEREA ȘI EXPLOATAREA MOȘTENIRII EVREIEȘTI ASCUNSE DIN REGIUNEA DUNĂRII – finanțat prin Programul Transnațional Dunărea 2014-2020, Axa prioritară 2: O regiune a Dunării responsabilă din punct de vedere al mediului și culturii, Obiectiv Specific 2.2 – Întărirea abordărilor specifice și integrate de conservare și administrare a diversității moștenirii și resurselor din regiunea Dunării ca o bază pentru dezvoltarea sustenabilă și strategii de creștere.

Misiunea acestui proiect este de a construi pe componentele potențiale nedescoperite în patrimoniul evreiesc comun al orașelor cooperante, de a le dezvolta în soluții turistice contemporane și de a crea rezultate sub forma dezvoltării unor proiecte pilot locale tematice, împreună cu produse și servicii turistice transnaționale.

Partenerul Lider este Municipiul Szeged, Ungaria.

Durata de implementare estimată: 36 luni.

Bugetul municipiului Galați este: 196.125,60 euro, rata de co-finanțare FEDR este 85%.

 

Contracte ce urmează a fi semnate până la finalul anului 2018.

(Cererile sunt depuse, iar documentațiile sunt în diverse stadii de analiză la unitățile competente.)

Primăria municipiului Galați a depus și alte cereri de finanțare pe axele eligibile pentru proiecte de modernizare, dotare și extindere a unei unități medicale, modernizare străzi, achiziționarea unor mijloace de transport nepoluante, anvelopare a unităților de învățământ și blocurilor din oraș, punerea în valoare turistică și științifică a patrimoniului cultural.

 

1.ANVELOPARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT – ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IULIA HAȘDEU” DIN MUNICIPIUL GALAȚI – finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Operațiunea Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.

Durata de implementare estimată = 26 luni;

Valoarea totală a proiectului = 2,910,142.72 lei;

Cererea de finanțare a fost depusă în sistemul MySMIS în data de 17 mai 2017.

 

 1. PUNEREA ÎN VALOARE A SITULUI ARHEOLOGIC TIRIGHINA-BARBOȘI – finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Operațiunea – Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale (SUERD). Cod SMIS: 116925. Nr. de înregistrare: 19607/30.08.2017.

Valoarea totală a proiectului = 15,382,981.99 lei.

Durata de implementare estimată = 24 de luni de la semnarea contractului de finanțare.

Cererea de finanțare a fost depusă în sistemul MySMIS în data de 29 august 2017.

 

3.CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE D DIN CARTIERUL MICRO 13B ȘI PR3A DIN CARTIERUL MICRO 21 DIN MUNICIPIUL GALAȚI – finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor.

Durata de implementare estimată = 37 luni;

Valoarea totală a proiectului = 1.580.132,66 lei.

Cererea de finanțare a fost depusă în sistemul MySMIS în data de 06 februarie 2018.

 

 1. MODERNIZARE ȘI REABILITARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAIL SADOVEANU” GALAȚI – finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 b – Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

Durata de implementare estimată = 35 luni;

Valoarea totală a proiectului = 12.115.215,50 lei.

Cererea de finanțare a fost depusă în sistemul MySMIS în data de 06 martie 2018.

 

5.REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE ȘI DOTARE COMPARTIMENT PRIMIRI URGENȚE – SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII “SF. IOAN” GALAȚI – finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Operațiunea 8.2 B – Unități de primiri urgențe.

Durata de implementare estimată = 47 luni;

Valoarea totală a proiectului = 9.365.418,29 lei.

Cererea de finanțare a fost depusă în sistemul MySMIS în data de 30 martie 2018.

 

6.Modernizare linii tramvai și carosabil străzile Siderurgiștilor și 1 Decembrie 1918, Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 4, Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile Prioritatea de investiții 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Durata de implementare estimată = 36 luni;

Valoarea totală a proiectului = 104.373.966,18  lei Cererea de finanțare a fost depusă în sistemul MySMIS în data de 13.06.2018.

 

 1. Achiziționare mijloace de transport nepoluante (tramvaie)

Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 4, Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile Prioritatea de investiții 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Durata de implementare estimată = 24 luni;

Valoarea totală a proiectului = 55.177.920 Lei. Cererea de finanțare a fost depusă în sistemul MySMIS în data de 3.08.2018.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.