Peste 2.000 de elevi s-au înscris în Programul „Şcoala după şcoală“

0
434

Un număr de 2.125 de cereri au fost înregistrate la nivelul unităţilor de învăţământ din judeţul Galaţi pentru participarea la activităţile de educaţie remedială de tipul „Şcoala după şcoală“

Într-o primă etapă, înscrierea elevilor pentru a participa la aceste activităţi de educaţie remedială s-a realizat în perioada 25 februarie-3 martie 2021, ca urmare a solicitării scrise a părintelui/reprezentantului legal sau, după caz, a persoanei care a fost desemnată de către părinte pentru întreţinerea unui copil, în perioada absenţei părinţilor. însă înscrierea va continua pentru că identificarea elevilor eligibili se va face permanent.

La nivelul unităţilor de învăţământ din judeţul Galaţi au fost înregistrate în acest sens 2.125 de cereri.

În urma analizei făcute de către IŞJ Galaţi, au fost stabilite 47 de unităţi şcolare, eligibile la data de 05.03.2021, pentru organizarea activităţilor de educaţie remedială. Lista
acestora va fi actualizată pe măsură ce se identifică posibilităţi de organizare şi în alte şcoli, elegibile fiind unităţile care pot constitui cel puţin o grupă de elevi.

Pentru acoperirea costurilor organizării şi participării elevilor la activităţile de educaţie remedială în cadrul Programului naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală“, începând cu semestrul al II-lea al anului şcolar 2020-2021, se acordă unităţilor de învăţământ care organizează acest tip de program un sprijin financiar de 0,4 ISR/lună, exprimat în lei, per copil înscris în program, respectiv 200 lei/lună.

Sprijinul financiar este considerat barem standard de cost per elev şi este destinat exclusiv acoperirii costurilor pentru organizarea şi participarea copiilor la 20 de ore/elev/lună de activităţi de educaţie remedială, respectiv susţinerii financiare a salariilor cadrelor didactice care sunt implicate în activităţile cu elevii, derulate în proiect.

Sunt eligibili pentru a participa la Programul naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală“ elevii până la clasa a VIII-a inclusiv, aflaţi în risc de părăsire timpurie a şcolii şi/sau în risc ori în situaţie de eşec şcolar, în special elevii care nu au avut acces sau au avut acces deficitar la activităţile educaţionale desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi elevii aparţinând grupurilor vulnerabile, cum ar fi elevi romi, elevi din mediul rural, cu dizabilităţi sau provenind din comunităţile dezavantajate economic.

DISTRIBUITI

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

eighteen − seventeen =