Persoanele juridice pot efectua plăți prin intermediul platformei ghișeul.ro, anunță Primăria

0
1810
24896630 - extreme close up of female hand typing o keyboard with credit card.

Primăria Galați anunță că persoanele juridice pot efectua plata on-line a obligațiilor fiscale datorate bugetului local pe platforma ghișeul.ro.

Astfel, persoanele juridice, prin reprezentat, se vor adresa Direcției Impozite, Taxe și alte Venituri Locale, prin intermediul poștei electronice, la adresa [email protected], pentru a intra în posesia ID-ul și parolei alocate pentru acces pe platforma ghișeul.ro.

”Prin intermediul poștei electronice,  contribuabilii la bugetul local, persoane juridice, vor trimite la adresa [email protected], următoarele documente: cererea – tip completată, semnată și scanată; copia C.U.I /C.I.F a persoanei juridice; copia actului de identitate al reprezentantului legal al persoanei juridice, scanată și atașată”, anunță Biroul de Presă al Primăriei.

ID-ul și parola alocate pentru acces pe platforma ghișeul.ro vor fi transmise prin e-mail.

Iată cum arată cererea pe care trebuie să o completați:

CERERE ALOCARE CREDENTIALE PENTRU PLATA

IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE- PERSOANE JURIDICE PRIN WWW.GHISEUL.RO

 

Subsemnatul/a ____________________________________________, CNP______________________, cu domiciliul în județul __________________ localitatea __________________, strada _____________________, nr._____,

bloc ____, scara __, etaj __, apartament ____ identificat cu C.I. seria_______ nr________________ eliberat de______________ la data de _____________in calitate de reprezentant legal /imputernicit* al persoanei juridice __________________________________, cu sediul in judetul_____________ localitatea_________________ strada____________________nr__________ bl________ap_____________ CUI/CIF______________________________, e-mail ___________________, număr de telefon _______________________, solicit a-mi fi atribuit credențial pentru persoana juridica, în vederea efectuarii plății  prin www.ghiseul.ro .

  • Sunt de acord ca orice corespondență să fie expediată pe adresa de e-mail mai sus menționată sau telefonic;
  • Ridicarea credențialului se va face personal sau prin imputernicit, dacă nu este comunicat la adresa de e-mail mai sus menționată;
  • Plata se va efectua doar prin intermediul unui card bancar;
  • Atașez la prezenta cerere:

-copie C.U.I/ C.I.F. a persoanei juridice

-copie act de identitate al reprezentantului legal/persoanei imputernicite ____________________ si, dupa caz imputernicire din partea reprezentantului legal al persoanei juridice

 

Data _________________                                                        Semnătura, LS

___________________

Rol nominal unic __________________

*se va anexa imputernicirea din partea reprezentantului legal al persoanei juridice

Datele personale vor fi colectate, prelucrate, actualizate, furnizate și/sau stocate cu respectarea Regulamentului nr.679//206 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.