Organizarea examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar

0
569

         Proba scrisă a examenului de definitivare în învățământ – sesiunea 2021, va avea loc pe data de 14 iulie 2021, începând cu ora 09.00, la Școala Gimnazială “Constantin Gh. Marinescu” Galați (Strada Regiment 11 Siret nr. 41 A). Sunt înscrişi 185 de candidaţi, cei mai mulţi având specializarile Învăţământ preşcolar şi Învăţământ primar.

          Examenul va avea o durată de 4 ore și va conține subiecte de specialitate și de didactica specialității, în conformitate cu metodologia în vigoare, aprobată prin O.M.E.C. nr. 5434/2020.

Intrarea candidaților în săli se va face în intervalul orar 7.30 – 8.00, pe baza actului de identitate valabil (BI/CI, pașaport).

Candidaţilor li se interzice accesul în sală cu lucrări, manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate ca surse de informare pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Conform metodologiei, candidaţii care susţin examenul la disciplina limba latină sau limba greacă veche pot avea dicţionare iar cei de la specializarea economie, administrativ, poştă  pot avea planuri de conturi.

Pătrunderea în sală cu materiale ajutătoare, cu telefoane mobile sau cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare, frauda sau tentativa de fraudă, atrag după sine eliminarea candidatului din examen. Candidații eliminați pierd dreptul de înscriere în sesiunea următoare de examen.

Conform art. 26, alin (1), pentru elaborarea lucrării scrise, candidaţii folosesc numai cerneală sau pix de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor/graficelor şi a desenelor folosesc numai creion negru.

          Subiectele și baremele vor fi afișate la sediul centrului de examen la ora 16.00 și vor fi postate pe site-ul www.edu.ro.

          Afișarea rezultatelor inițiale se va realiza pe data de 21 iulie 2021, la centrul de examen și pe site-ul www.edu.ro.

          Contestațiile se pot depune în aceeași zi, la Școala Gimnazială ”Constantin Gh. Marinescu” Galați, în intervalul orar 14.00 – 20.00 și pe data de 22 iulie 2021, între ora 8.00 și ora 12.00.

          Rezultatele finale se vor afișa la centrul de examen și pe site-ul www.edu.ro, pe data de 28 iulie 2021.

 

DISTRIBUITI

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × one =