Începe competiția pentru obținerea de finanțări nerambursabile în valoare de 178,000 lei

0
882

Sesiunea de depunere a dosarelor pentru concursul de planuri de afaceri organizat în cadrul proiectului „START Antreprenorial-Masuri integrate de antreprenoriat in Regiunea de Sud-Est a Romaniei prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol”, contract nr. POCU/82/3/7/104450, cod SMIS 2014+:104450, începe în data de 15 octombrie 2018 și se termină în data de 28 octombrie 2018. Dosarele transmise după data limită de depunere vor fi declarate neconforme şi nu vor intra în procesul de evaluare şi selecţie.

Organizarea concursului de planuri de afaceri are la bază principiul transparenței, toate informațiile aferente acestei activități vor fi făcute publice pe website-ului proiectului – www.startafaceriitale.ro, la secțiunea Finanțare și pe pagina de Facebook aferentă proiecului – @Startafaceriitale. De asemenea, dosarele de competiție și contestațiile se trimit pe adresa de e-mail [email protected], adresa de pe care se va purta înreaga comunicare cu persoanele interesate de activitățile prezentului proiect. Informații complete privind procesul de evaluare și selecție a planurilor de afaceri sunt disponibile în Metodologia de evaluare și selecție a Planurilor de afaceri, ce este disponibilă pe website-ul proiectului, secțiunea Finanțare.

În cadrul competiției se pot înscrie toți absolvenții programului de formare profesională, Competențe antreprenoriale, care au domiciliul în regiunea Sud-Est, orașele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea. De asemenea, pot participa la această competiție și persoane care se încadrează în categoriile de grup țintă eligibile în cadrul ptoiectului, dar care nu au participat la activitățile de formare profesională. Numărul maxim de finanțări alocate pentru aceste persoane este de 10% din numărul total de câștigători. 

Prezenta schemă de minimis se aplică pentru întreprinderi înființate de persoane cu vârsta de minimum 18 ani care doresc să inițieze o activitate independentă în regiunea de dezvoltare Sud-Est, pe baza unui plan de afaceri.

În cadrul concursului vor fi selectate 40 planuri de afaceri, care vor fi implementate în orașele din regiunea de  Sud-Est (minimum 2 în fiecare județ).

Valoarea maximă a subvenției acordate fiecărei întreprinderi nou-înființate în baza planului de afaceri aprobat este de aproximativ 178,000 lei, reprezentând totalul cheltuielilor eligibile.

Ajutorul de minimis se va transfera către beneficiarul de ajutor de minimis în două tranșe, după cum urmează:

– Tranșa inițială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, așa cum a fost aceasta aprobată în cadrul planului de afaceri și contractului de subvenție încheiat.

– Tranșa finală reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis, după ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a realizat din activitatea curentă, în termenul de 12 luni, aferent etapei a II-a, venituri reprezentând minimum 30% din valoarea tranșei inițiale. În cazul în care acest termen nu este respectat, tranșa finală nu se mai acordă. 

CALENDARUL CONCURSULUI

  1. Depunerea planurilor de afaceri: 15 octombrie 2018 – 28 octombrie 2018

Dosarul de concurs va fi trimis la adresa de e-mail [email protected]

  1. Evaluarea planurilor de afaceri: 29 octombrie 2018 – 4 noiembrie 2018
  2. Publicarea rezultatelor evaluării: 5 noiembrie 2018

Rezultatele evaluării vor fi publicate pe website-ul proiectului, secțiunea Finanțare

  1. Depunerea contestațiilor: 5 noiembrie 2018-6 noiembrie 2018

Contestațiile se depun la adresa de e-mail [email protected]

  1. Soluționarea contestațiilor: 7 noiembrie 2018
  2. Publicarea rezultatelor finale: 7 noiembrie 2018

Rezultatele finale vor fi publicate pe website-ul proiectului, sectiunea Finanțare

  1. Transmiterea documentelor necesare în vederea semnării contractelor de subvenție: 7 noiembrie 2018- 14 noiembrie 2018
  2. Semnarea contractelor de subvenție: 15 noiembrie 2018

Pentru mai multe informații privind proiectul, vă rugăm să contactați echipa proiectului la adresa de e-mail [email protected].

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.