Încă o măsură a Primăriei pentru reducerea birocraţiei. Procedură simplificată pentru obţinerea mai multor acte

0
2890

Pentru a veni în întâmpinarea gălăţenilor, Primăria a simplificat procedura de eliberare a CERTIFICATULUI DE ATESTARE A EDIFICĂRII / EXTINDERII/ STADIULUI CONSTRUCŢIEI, document emis în vederea înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra unei construcţii, informează Biroul de Presă al instituţiei.

Astfel, s-au stabilit două căi de obţinere a acestui Certificat de Atestare a Edificării /Extinderii Construcţiei :

 1. Emiterea la cerere – pentru intabularea clădirilor executate conform Autorizaţiei de Construire şi pentru care s-a întocmit Proces Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor.

  Lista documentelor necesare :

  1. – cerere tip;

 2. – actul de identitate pentru titularul (titularii) autorizaţiei de construire
 3. – împuternicire (procură) + actul de identitate al persoanei împuternicite
 4. – extras de carte funciară pentru terenul pe care se edifică, extinde construcţia;
 5. – autorizaţia de construire;
 6. – proces verbal la terminarea lucrărilor;

Lista documentelor necesare :

2. Emiterea din oficiu – simultan cu întocmirea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, daca nu sunt obiecţiuni, iar construcţia este executată conform Autorizaţiei de Construire, fără a mai fi necesară prezentarea unor documente suplimentare.

Pentru emiterea Certificatului de Atestare a Stadiului Construcţiei lista actelor necesare este:

 • cerere tip;
 • actul de identitate pentru titularul (titularii) autorizaţiei de construire;
 • împuternicire (procură) autentificată la notar (PF) şi în original (PJ) + actul de identitate al persoanei împuternicite;
 • extras de carte funciară pentru terenul pe care se edifică/extinde construcţia;
 • autorizaţia de construire;
 • proces verbal de recepţie parţială;
 • referat cu punctul de vedere al proiectantului

S-au eliminat : certificarea notarială a tuturor documentelor, copii ale documentaţiei vizate spre neschimbare, ale documentelor care să ateste calitatea titularului (acte de vânzare-cumpărare, concesiuni, moşteniri etc.), planul de amplasament şi delimitarea bunului imobil şi declaraţia notarială pe proprie răspundere (aceasta fiind inclusă pe formularul cererii tip ce se va completa la depunerea documentaţiei ).

Prin eliminarea unor documente, dar şi a unor etape (emiterea din oficiu) Primăria municipiului Galaţi urmăreşte facilitarea accesului cetăţenilor la serviciile oferite”, spun reprezentanţii instituţiei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.