Gălățenii care beneficiază de gratuități și reduceri la transportul public vor putea obține abonamente începând de luni

0
1558

Transurb anunță că, începând cu data de 1 iunie, se vor elibera abonamente la toate cabinele Transurb, persoanelor beneficiare de facilități la transportul public local. Conform HCL 199/28.05.2020, au parte de gratuități și reduceri următorii:

a) persoanele fără venituri cu vârsta peste 65 de ani și pensionarii care cumulează venituri din pensie de până la valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, care la data prezentei este de 2.230 lei brut/lună, abonament redus cu 98% pe o linie;

b) pensionarii care cumulează venituri din pensie cuprinse între valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, care la data prezentei este de 2.230 lei brut/lună și 3.500 lei brut/lună, abonament redus cu 50% pe o linie;

c) pensionarii care cumulează venituri din pensie peste 3.500 lei brut/lună, abonament redus cu 25% pe o linie;

d) pensionarii de invaliditate care nu beneficiază de facilitățile prevăzute de Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de HCL nr.126/2007 privind aprobarea modalității de acordare a gratuității precum și cuantumul acesteia pe mijloacele de transport în comun pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, însoțitorii, asistenții personali și asistenții personali profesioniști ai acestora, abonament gratuit pe o linie;

e) elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, abonament gratuit de servicii publice de transport local, pe tot parcursul anului calendaristic;

f) studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în instituțiile de învățământ superior acreditate, în vârstă de până la 26 de ani, din municipiul Galați, abonament redus cu 98% pe o linie, în timpul anului universitar;

g) persoanele care beneficiază de indemnizație de șomaj și persoanele șomere neindemnizate, abonament redus cu 98% pe o linie;

h) persoanele care beneficiază de salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, care la data prezentei este de 2.230 lei brut/lună, abonament redus cu 75% pe o linie”;

De asemenea, pe durata situațiilor de urgență, a stărilor potențial generatoare de situații de urgență sau a situațiilor de alertă, facilitățile acordate categoriilor de pasageri care beneficiază de gratuități și reduceri la transportul în comun, realizat cu mijloacele de transport ale Societății Transurb S.A. Galați, vor fi valabile în conformitate cu deciziile Comitetului Local pentru Situații de Urgență Galați.

Documentele necesare sunt următoarele:

-pentru persoanele fără venituri cu vârsta de peste 65 de ani, este necesar actul de identitate
-pentru pensionari sunt necesare actul de identitate și cuponul de pensie din luna precedentă
-pentru pensionarii de invaliditate sunt necesare actul de identitate, cuponul de pensie din luna anterioară pentru care solicită abonamentul și actele doveditoare privind încadrarea într-un grad de invaliditate – original
-pentru elevi și studenți sunt necesare actul de identitate și adeverința de elev sau student
-pentru persoanele înregistrate ca șomeri indemnizați sunt necesare actul de identitate și adeverința eliberată de A.J.O.FM.
– pentru persoanele care beneficiază de salariul minim pe economie sunt necesare actul de identitate și adeverința din care să rezulte că solicitantul obține salariul minim pe economie

Menționăm că documentele se vor prezenta în original.

În vederea evitării aglomerației la cabine, persoanele fără venituri, cu vârsta peste 65 ani, pensionarii cu pensia până în 2.230 lei pe lună și elevii pot circula cu abonamentul emis pentru perioada anterioară până pe data de 15.06.2020, timp în care își pot procura noul abonament.

De asemenea, este necesară completarea unei declarații de consimțământ pentru prelucarea datelor personale în vederea eliberării abonamentului și cardul nominal, iar pentru elevii sub 16 ani consimțământul va fi dat de părinte sau tutore.

DISTRIBUITI

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 + 17 =