De mâine, se reia judecarea tuturor tipurilor de cauze

0
906

Biroul de Presă al Curții de Apel Galați informează că “având în vedere încetarea stării de urgenţă instituită prin Decretele Președintelui României nr. 195/16.03.2020 şi nr. 240/14.04.2020, începând cu data de 15.05.2020, la nivelul Curţii de Apel Galaţi şi al instanţelor arondate, se reia judecarea tuturor tipurilor de cauze, urmând ca şedinţele de judecată să înceapă de la ora 900”. Totuși sursa citată “recomandă cu insistență să se evite  prezenţa nejustificată la instanțe în această perioadă, dosarele putând fi accesate electronic, prin completarea cererii de comunicare electronică, conform celor indicate pe portalul Curții de Apel Galați, secțiunea “Contact”.

Potrivit Biroului de Presă al Curții de Apel Galați „prin Ordinul nr. 16/13.05.2020 emis de Președintele Curții de Apel Galați disponibil la aceasta adresa, în perioada 15.05.2020 -31.08.2020, vor fi adoptate o serie de măsuri în vederea protejării sănătăţii angajaţilor şi publicului, dar şi în scopul prevenirii răspândirii epidemiei de COVID-19, după cum urmează:

 1. Programul de lucru cu publicul la Centrul de Primire Acțiuni, Documente și Consultare Dosare (arhivă și registratură) din cadrul Curții de Apel Galați va fi următorul: luni, miercuri și joi în intervalul orar 9:00 – 11:00.
 • La compartimentele care desfășoară activități cu publicul (centre de relații cu publicul, registraturi, arhive), accesul publicului se va realiza potrivit unei programări prealabile realizate online ( http://cagl.ro/programari ) sau telefonic, cu respectarea regulilor de distanțare socială și doar în măsura în care persoanele nu au posibilitatea de a consulta dosare ori evidențe în format electronic. În cazuri excepționale, președintele instanței sau persoana desemnată de acesta va putea permite accesul și fără o programare prealabilă.
 • Este obligatoriu ca instanțele care își desfășoară activitatea în aceeași clădire să aibă program sincronizat de lucru cu publicul, inclusiv în perioada vacanțelor judecătorești, astfel încât justițiabilii să aibă acces în același interval de timp la serviciile tuturor instanțelor.
 • Cererile adresate centrelor de relații cu publicul, arhivelor și registraturilor vor fi transmise cu precădere pe cale electronică (prin e-mail sau fax), poștă sau servicii de curierat, folosind de preferință formularul „cerere unică de arhivă”(http://portal.just.ro/44/SitePages/bine.aspx?id_inst=44#formulare), iar răspunsul compartimentului va fi, de regulă, scanat și transmis solicitantului pe cale electronică. Acolo unde nu se transmite răspunsul pe cale electronică, solicitantul va fi înștiințat să se prezinte pentru ridicarea documentului sau va primi documentul prin poștă.
 • Publicul va fi îndrumat să consulte dosarele instanțelor în formă electronică, prin intermediul paginii de internet http://cagl.ro . Instrucțiunile pentru public de accesare/folosire a dosarului electronic/comunicării electronice sunt disponibile la adresa http://portal.just.ro/44/SitePages/contact.aspx?id_inst=44 .
 • Se vor stabili ore separate pentru judecarea câte unui lot de 6-10 dosare în materie civilă, respectiv 3-4 dosare în materie penală, ora de strigare a cauzei urmând a fi menționată pe citațiile emise.
 • Listele de ședință, cu indicarea orei de strigare a fiecărui dosar și a audierii prin videoconferință, se va publica pe portalul fiecărei instanțe cu cel puțin 1-2 zile înaintea celei în care urmează să se desfășoare ședința.
 • Conform prevederilor Hotărârii Secției pentru Judecători a CSM nr. 734/12.05.2020, strigarea cauzelor pentru amânare fără discuții se poate face doar în intervalul orar alocat grupului de cauze din care acestea fac parte. Lăsarea dosarelor la a doua strigare se încuviințează de președintele completului de judecată, în intervalul orar prestabilit pentru grupul de cauze din care face parte și cauza respectivă. Dispozițiile art. 121 alin. (5) teza l din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești nu sunt aplicabile.1
 • Pentru prevenirea răspândirii epidemiei COVID-19, instanțele și completurile de judecată vor putea stabili măsuri precum: preschimbarea anumitor termene de judecată, limitarea numărului de dosare pe ședință, mărirea numărului de ședințe de judecată, judecarea anumitor tipuri de obiecte urgente și în perioada vacanței judecătorești (01-31 august 2020), intercalarea dosarelor care se judecă cu citarea părților cu dosare care se judecă fără citarea părților, pauze de aerisire periodică a sălii de ședință, modificarea datei recomandate ori a termenului de fixare a primului termen de judecată în materie civilă.
 • Vor fi avute în vedere recomandările Secției pentru Judecători a CSM în ce privește condițiile de lăsare a cauzei la a doua strigare, prezența grefierului în sala de ședință cu minim 15 minute înainte de începerea ședinței, punerea la dispoziție a dosarelor spre consultare, suspendarea ședinței de judecată și celelalte prevederi referitoare la modul de desfășurare a ședințelor de judecată.
 • Vor putea fi audiate prin videoconferință, atât în materie civilă cât și în materie penală, părțile, reprezentanții (avocați, consilieri juridici ș.a.), martorii, experții, interpreții și ceilalți participanți care își dau acordul în acest sens, cu excepția situației în care legea instituie obligativitatea acestei modalități de audiere.
 • Părțile care doresc să participe la ședință prin videoconferință vor aduce acest lucru la cunoștința instanței printr-o cerere formulată cu cel puțin 1-2 zile înainte de data ședinței de judecată.
 • Neprezentarea părții prin aplicația sau sistemul de videoconferință la ora stabilită pentru judecarea cauzei poate echivala cu lipsa acesteia la apelul făcut de grefier după strigarea cauzei.
 • Se va continua audierea prin videoconferință, la toate instanțele și la toate gradele de jurisdicție, atât în materie penală cât și în materie civilă, a persoanelor private de libertate, deținute în penitenciare și centre de reținere și arestare preventivă, cu respectarea dispozițiilor procedurale incidente.
 • De asemenea, în interiorul sediilor instanțelor, purtarea măștii de protecție facială de către toate persoanele din afara instituției, inclusiv de către avocați, va fi obligatorie, atât în afara cât și înăuntrul sălilor de judecată.
 • Dispozitivele de jandarmi care asigură paza vor refuza să permită accesul în sediul instanței persoanelor care nu poartă mască de protecție facială.
 • Completurile de judecată nu vor permite accesul sau, după caz, vor înlătura din sala de judecată persoanele care nu poartă mască de protecție facială.

Posturile de acces în instanță operate de jandarmi, precum și grefierii în timpul ședințelor de judecată, vor fi dotați cu un număr redus de măști de protecție facială, pe care le vor pune la dispoziția persoanelor care nu dețin astfel de măști, în situații excepționale [1] Art. 121 alin. (5) teza I ROIIJ: În cazul în care niciuna dintre părți nu se prezintă la strigarea cauzei, dosarul va fi lăsat la sfârșitul ședinței când, după o nouă strigare, în ordinea listei, se va proceda conform dispozițiilor procedurale.

Se va interzice prezența în interiorul sediilor instanțelor a publicului, avocaților, reprezentanților, experților ori interpreților, cu excepția persoanelor care sunt implicate în dosare de pe rolul instanței respective sau care au activități administrative la compartimentele instanțelor ori baroului. În acest caz, prezența în sediu va fi permisă strict pe perioada desfășurării respectivei activități.

 • Accesul justițiabililor, avocaților, reprezentanților, experților, interpreților și publicului în sediul instanței pentru participarea la ședințele de judecată va fi permis cu 20 minute înainte de ora la care este anunțată cauza.
 • Dispozitivele de jandarmi vor proceda la aplicarea acestei dispoziții, prin verificarea listei de ședință de la fiecare sală de judecată. Accesul avocaților, experților și interpreților în sediul instanțelor va fi permis fără verificarea listelor de ședință.
 • Completurile de judecată, dispozitivele de jandarmi, grefierii care lucrează cu publicul și Birourile de Informare și Relații Publice vor face solicitări publicului pentru transmiterea actelor de procedură în formă electronică, pentru accesarea electronică a dosarelor și pentru evitarea prezenței neesențiale în sălile de ședință, arhive, registraturi, centrele de relații cu publicul și, în general, în sediile instanțelor.
 • Se va refuza accesul în sediul instanței persoanelor care prezintă simptome de infectare cu coronavirus (SARS-CoV-2).
 1. Vor fi avute în vedere celelalte recomandări stabilite de către Consiliul Superior al Magistraturii sau de către Ministerul Justiției pentru gestionarea epidemiei COVID-19.
 • Se va respecta în continuare Planului de măsuri pentru prevenirea și limitarea efectelor epidemiei determinată de infectarea cu COVID-19 din 02.03.2020, precum și a Planului specific de continuitate în situația indisponibilizării personalului din 09.03.2020, inclusiv în ce privește obligația legală a personalului de a anunța medicul de familie, direcția de sănătate publică și conducerea în cazul apariției simptomelor specifice sau în cazul sosirii din zone de risc.
 • După încetarea stării de urgență, dosarele se înaintează în căile de atac potrivit planificărilor ce vor fi stabilite de instanțele care primesc aceste dosare”.

DISTRIBUITI

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

twenty + two =