Cum poți beneficia de ajutorul de 3.000 de lei oferit de Primărie pentru încălzire

0
2631

Gălățenii care încă sunt branșați la sistemul centralizat de termoficare sau care s-au deconectat, dar încă nu și-au achiziționat un sistem alternativ de încălzire și apă caldă, pot cere sprijinul Primăriei pentru a-și cumpăra echipamentele necesare producerii căldurii și apei calde. Cu atât mai mult cu cât sistemul centralizat de termoficare nu va mai fi repornit, din cauza numărului extrem de mic de consumatori și pierderilor foarte mari, care fac gaură an de an în bugetul local. Numai în 2017, autoritățile au fost nevoite să ”pompeze” în sistemul centralizat de termoficare aproximativ 35 de milioane de lei!

Ajutorul financiar de 3.000 de lei se acordă persoanelor singure care au un venit net mediu lunar de până în 2.500 de lei, familiei formată din doi membri, care are un venit net mediu lunar pe membru de până în 2.000 de lei, celei formată din trei membri, care are un venit net mediu lunar pe membru de până în 1.700 de lei, şi familiei cu patru sau mai mulţi membri, care are un venit net mediu lunar pe membru de până în 1.450 de lei. La fel ca anul trecut, solicitanţii nu trebuie să aibă restanţe la taxe şi impozite, iar la întreţinere nu trebuie să aibă datorii mai mari de 3.000 de lei, pe care sunt obligaţi să le achite în termen de 12 luni de la solicitarea ajutorului financiar.

Actele de care aveți nevoie

Dosarul celor care îndeplinesc condiţiile de mai sus trebuie să cuprindă următoarele acte: actul de identitate (în copie şi original) al proprietarului/coproprietarului imobilului şi a celorlalţi membri ai familiei (cu acelaşi domiciliu/reşedinţă), dar şi actul de proprietate a imobilului (în copie şi original). La acestea se adaugă o adeverinţă eliberată de asociaţia de proprietari cu privire la suma datorată cu titlu de întreţinere şi utilităţi (apă, gunoi, termoficare etc) la data depunerii cererii, cu menţiunea pe propria răspundere, dacă există sau nu restanţe. De asemenea, din adeverinţa emisă de asociaţia de proprietari trebuie să reiasă faptul că solicitantul era branşat, la data de 1 aprilie 2018, precum şi numărul de persoane declarate la plata cheltuielilor de întreţinere. În cazul celor care nu au în cadrul asociaţiei o structură de conducere care are calitatea legală de a elibera adeverinţa solicitată, trebuie să obţină adeverinţe de la furnizorii de servicii.

Dosarul trebuie să mai cuprindă certificatul de atestare fiscală pentru persoanele fizice privind impozitele, taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, valabil la data depunerii solicitării, declaraţia taxei de habitat înregistrată la organul fiscal, adeverinţe privind venitul net realizat de către titularul solicitării şi membrii familiei cu acelaşi domiciliu/reşedinţă în luna anterioară depunerii cererii. În cazul celor care au datorii la întreţinere de până în 3.000 de lei, dosarul trebuie să cuprindă şi o declaraţie notarială prin care îşi iau angajamentul că, în maximum 12 luni de la data solicitării ajutorului financiar, vor achita restanţele (cu precizarea sumei datorate).

Dosarul trebuie să mai cuprindă angajamentul prin care beneficiarul se obligă să prezinte, în termen de 30 de zile de la data acordării ajutorului financiar, documente (facturi, chitanţe etc) prin care se dovedeşte faptul că suma încasată a fost cheltuită în scopul în care a fost acordată, iar în termen de 90 de zile de la data acordării ajutorului financiar, procesul verbal de punere în funcţiune a sistemului de încălzire şi apă caldă. Nu în ultimul rând, dosarul trebuie să cuprindă factura fiscală sau factura proformă privind achiziţionarea sistemului de încălzire şi apă caldă. Cei care nu doresc să ridice cei 3.000 de lei de la casieria Primăriei, trebuie să aibă la dosar şi un extras de cont, în scopul virării banilor. Totodată, dosarul va trebui să cuprindă şi certificatul de atestare fiscal pentru persoanele fizice privind impozitele, taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, eliberat în luna curentă depunerii solicitării, adeverinţe privind veniturile realizate de către titularul solicitării şi membrii familiei cu acelaşi domiciliu, dar şi angajamentul prin care beneficiarul se obligă să prezinte, în termen de 30 de zile de la data acordării ajutorului financiar, documente (facturi, chitanţe) prin care se dovedeşte faptul că suma încasată a fost cheltuită în scopul în care a fost acordată.

Gălățenii pot depune dosarele în vederea obţinerii ajutorului financiar de 3.000 de lei la sediul Direcției de Asistență Socială a municipiului Galați – strada Fraternității nr.1, bl. Șoim – și la sediul societății Calorgal – strada Crizantemelor (fostul sediu Apaterm).

Formularele necesare pot fi obținute de la cele două centre sau pot fi descărcate de pe platforma termoficare.primariagalati.ro.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.