Comuna Cuza Vodă intră în carantină

0
2009
Ca urmare, a solicitării CJSU Galați, Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției a emis ordinul de instituire a carantinei zonale pentru comuna Cuza Vodă, județul Galați, începând de astăzi, 29.12.2020, ora 20.00, pentru 14 zile.
În zona de carantină se aplică în mod corespunzător toate interdicțiile și restricțiile stabilite în perioada stării de alertă, prevăzute în Legea nr. 55 din 15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare și respectiv H.G. nr. 1.065 din 11.12.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 decembrie 2020. În baza ordinului semnat de Comandantul Acțiunii, Secretarul de Stat  dr. Raed Arafat, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a emis următoarea hotărâre:
↪️ Art. 1 (1) Începând cu data de 29.12.2020 ora 20.00, pentru o perioadă de 14 zile, până la data de 12.01.2021 ora 20.00, se instituie măsura de carantină zonală a comunei Cuza Vodă, județul Galați.
  (2) Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. (1), denumită în continuare zonă carantinată, este delimitat de următoarele coordonate geografice:
–  N 45° 35’ 24,3”; E 27° 46’ 51,2”
– N 45° 36’ 09,6”; E 27° 47’ 17,4”
– N 45° 36’ 21,3”; E 27° 47’ 31,1”
– N 45° 36’ 14,5”; E 27° 48’ 08,4”
          – N 45° 35’ 02,0”; E 27° 47’ 35,5”
↪️ Art. 2 (1) Este strict interzisă intrarea/ieșirea din zona carantinată prin alte zone și căi de acces decât cele  deschise circulației publice de pe drumurile naționale, județene, comunale și forestiere.
             (2) Se recomandă următoarele rute ocolitoare:
– DJ 251 – DJ 254 Pechea – Ivești;
– DJ 255 intersecție cu DN25 Slobozia Conachi – Piscu;
– DJ 251 Slobozia Conachi – Schela;
– DJ 255 Pechea – Suhurlui.
↪️ Art. 3 În zona menționată la art. 1 alin. (2), se aplică în mod corespunzător toate interdicțiile și restricțiile stabilite în perioada stării de alertă, prevăzute în Legea nr. 55 din 15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare și respectiv prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1065 din 11 decembrie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 decembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
↪️ Art. 4 În/Din zona menționată la art. 1 alin. (2), este permisă intrarea, respectiv ieșirea pentru:
a) tranzitarea fără oprire de către mijloacele de transport auto destinate pentru transportul călătorilor / pasagerilor din autovehicule proprietate personală / de marfă, care se deplasează în alte localități decât cea carantinată, având ca itinerariu DJ255 Slobozia Conachi – Pechea;
b) mijloacele de transport al călătorilor pot opri în zona filtrelor instituite de către forțele de ordine, fiind interzisă cu desăvârșire oprirea în localitatea carantinată;
c) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, a materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice, precum și aprovizionării populației, pe baza documentelor justificative care să indice scopul și destinația transportului;
d) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitar, sanitar veterinar, situațiilor de urgență, administrației publice locale, asistenței și protecției sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentației publice, alimentării cu apă, comunicațiilor, transporturilor și activităților cu caracter religios;
e) voluntarii ce vor asigura alimente, medicamente și bunuri de strictă necesitate, pe baza unei adeverințe eliberată de către Primăria Cuza Vodă; lista de voluntari va avea un număr de maxim 15 persoane și va fi întocmită de către Primăria comunei Cuza Vodă, componența acesteia rămânând neschimbată pe toată durata institurii măsurii și avizată de către Centrul Județean pentru Coordonare și Conducere a Intervenției Galați;
f) persoanele ce desfășoară activități agricole, sau pentru comercializarea produselor agroalimentare, prin completarea declarației pe proprie răspundere, prevăzută în Anexa nr. 1.
↪️ Art. 5 (1) În/Din zona menționată la art. 1 alin. (2), este permisă ieșirea, respectiv intrarea persoanelor care locuiesc în zona de carantină, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitar, sanitar veterinar, situațiilor de urgență, administrației publice locale, asistenței și protecției sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentației publice, alimentării cu apă, comunicațiilor, transporturilor și activităților cu caracter religios, doar pentru situații excepționale care țin de menținerea serviciilor publice sau operaționale.
     (2) Persoanele care locuiesc în zona de carantină, aflate în alte situații decât cele prevăzute la alin. 1, vor putea părăsi zona de carantină numai după ce obțin aprobarea scrisă, semnată de către șeful Centrului Județean pentru Coordonare și Conducere a Intervenției Galați, pe baza completării declarației pe proprie răspundere, prevăzută în Anexa nr. 1, care va fi vizată de către președintele Comitetului Local pentru Situații de Urgență Cuza Vodă și transmisă Centrului Județean pentru Coordonare și Conducere a Intervenției Galați spre aprobare.
↪️ Art. 6 (1) Pentru verificarea motivului deplasării, persoanele prevăzute la art. 4 și art. 5 sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu sau adeverința de salariat eliberată de angajator, ștampilată și semnată de către acesta, ori după caz, declarația pe proprie răspundere, prevăzută în Anexa nr. 1.
    (2) În conținutul adeverinței eliberate de către angajator, se vor specifica în clar următoarele aspecte: datele de contact și de identificare ale angajatorului, datele de contact și de identificare ale persoanei angajate/salariate, itinerariul de deplasare al acesteia între domiciliu și locația în care acesta își desfășoară activitatea de lucru, precum și necesitatea argumentată a prezenței angajatului la locul de muncă și faptul că persoana în cauză a fost instruită cu privire la obligativitatea respectării măsurilor de prevenire a riscului epidemiologic.
↪️ Art. 7 În zona menționată la art. 1 alin. (2) se instituie următoarele măsuri obligatorii:
a) în toate spațiile publice, închise și deschise este obligatorie purtarea măștii de protecție astfel încât să acopere nasul și gura, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani;
b) intrarea-ieșirea persoanelor și vehiculelor în/din localitatea carantinată se va efectua doar prin filtrele instituite de forțele de ordine din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
c) se interzice cu desăvârșire deplasarea persoanelor aflate în izolare / carantină în afara domiciliului, reședinței, ori adresei declarate pentru izolare/carantină în comuna Cuza Vodă; monitorizarea respectării acestei măsuri se va efectua permanent prin structurile Ministerului Afacerilor Interne, în baza Planului integrat de acțiune, elaborat de către Inspectoratul de Jandarmi Județean Galați;
d) este interzisă circulația persoanelor și a vehiculelor în intervalul orar 23.00 – 05.00; excepție fac bolnavii cronici aflați în evidențele unităților sanitare, femeile gravide, urgențele medicale;
e) este permisă deplasarea pentru aprovizionare cu marfă a operatorilor economici de pe raza comunei carantinate în intervalul orar 05.00 – 23.00 pe baza declarației pe proprie răspundere, însoțită după caz, de copie a certificatului de înregistrare fiscală, adeverință de la angajator (în situația în care nu efectuează administratorul societății comerciale deplasarea) și respectiv de documente justificative de achiziție/transport;
f) este interzisă intrarea în zona carantinată a operatorilor economici ce desfășoară activități de curierat și care livrează/preiau comenzi la/de la cetățenii unității administrativ-teritoriale carantinate; în acest caz, predarea-preluarea coletelor se va efectua în zonele unde sunt amplasate filtrele structurilor Ministerului Afacerilor Interne;
g) administratorii sau deținătorii spațiilor comerciale din zona de carantină vor asigura triajul observațional, măsurarea temperaturii și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru persoanele care intră/ies din spațiul comercial.
h) se permite oficierea slujbelor religioase doar în exteriorul clădirilor, cu excepția celor la care participă doar personalul bisericesc; pentru evenimentele organizate în exterior se va respecta norma de patru metri pătrați/persoană, cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Ministrului Afacerilor Interne, emis în temeiul art.45 și al art. 71 alin (2) din Legea nr. 55/2020 cu modificările și completările ulterioare.
i) se permite oficierea slujbelor de înmormântare, doar în exteriorul clădirilor cu participarea a maximum 20 de persoane;
j) se permite oficierea evenimentelor de stare civilă cu prezența a maximum 20 de persoane în exteriorul clădirilor și respectiv opt persoane în interiorul clădirii, cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Ministrului Afacerilor Interne, emis în temeiul art. 45 și art. 71 (alin.2) din Legea nr. 55/2020 cu modificările și completările ulterioare.
↪️ Art. 8 În zona menționată la art. 1 alin. (2), Primăria comunei Cuza Vodă va lua următoarele măsuri:
a) aducerea la cunoștința cetățenilor din zona carantinată a informațiilor detaliate referitoare la măsurile de igienă individuală ce trebuie respectate în contextul epidemiologic existent și regulile de prevenire a răspândirii virusului COVID-19, prin: distribuirea de pliante și difuzarea de mesaje prin instalații de sonorizare (inclusiv montate pe autovehicule), prin care se vor mediatiza inclusiv prezentele măsuri;
b) asigurarea funcționării continue a serviciilor de utilități publice (apă curentă, electricitate, etc.), iar în cazul persoanelor infectate cu COVID-19, deșeurile rezultate din imobilele acestora, vor fi colectate, eliminate și neutralizate de către o firmă specializată autorizată;
c) asigurarea de materiale dezinfectante și personal care va efectua triajul observațional, măsurarea temperaturii și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru toate persoanele care intră/ies în/din localitatea carantinată prin filtrele instituite de forțele de ordine;
d) asigurarea dezinfecției spațiilor indicate de către Direcția de Sănătate Publică Galați;
e) asigurarea continuității aprovizionării cu alimente, medicamente și bunuri de strictă necesitate pentru persoanele fără susținători sau fără posibilități de asigurare a subzistenței, prin intermediul voluntarilor precizați la articolul 4, lit. e).

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.