Cine poate beneficia de ajutoare de încălzire în această iarnă. Iată unde găsiți formularele și unde puteți depuneți cererile

0
1768

Gălățenii cu venituri reduse pot solicita și pentru acest sezon rece ajutoare de încălzire, indiferent că pentru încălzirea locuinței folosesc gaze naturale, energie electrică și lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri.

Iată ce anunță Direcția de Asistență Socială a Primăriei

Solicitanții ajutorului pentru încălzirea locuinței pot obține formulare tipizate de cerere și declarație pe proprie răspundere, astfel:

  • pentru asociațiile de proprietari care fac parte integrantă din Anexa nr. 2 din H.C.L. 319/30.05.2018, modificata prin H.C.L. 381/17.07.2018 (adică, cele ce vor primi agent termic de la microcentralele de cartier n.r.) – de la asociația de proprietari
  • pentru gaze naturale, energie electrică și combustibili solizi sau petrolieri de la Serviciul Ajutoare pentru Încălzire (Str. Fraternității nr. 1)
  • de pe site-ul Primăriei Galați

În cazul consumatorilor vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale, energie electrică și lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, ajutorul lunar pentru încălzirea locuinței se acordă familiilor și persoanelor singure al căror venit net lunar pe membru, respectiv al persoanei singure este de până la 615 lei, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială pentru perioada sezonului rece aprobate prin H.G. nr. 920/2011 și a H.G. nr. 559/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice.
În cazul solicitării ajutoarelor pentru energia electrică, ancheta socială se efectuează obligatoriu pentru toate situațiile, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii sau dacă au trecut mai mult de 3 luni de la ultima actualizare a informațiilor, în vederea verificării sistemului de încălzire utilizat.
Informațiile pot fi obținute de la Direcția de Asistență Socială a municipiului Galați – Serviciul Ajutoare Încălzire din str. Fraternității nr. 1, telefon: 0236-488-444 și de pe site-ul www.primariagalati.ro.
Notă*: La completarea cererii, titularul are obligația de a menționa corect componența familiei, veniturile membrilor acesteia, numărul de camere, precum și bunurile mobile și imobile deținute.
Cererile și declarațiile pe propria răspundere vor fi completate cu majuscule, datate și semnate de reprezentantul familiei (solicitant), fără modificări sau ștersături și trebuie să conțină un număr de telefon de contact (Modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G. nr. 50/2011, cu modificările și completările ulterioare).
În situația în care solicitantul este beneficiar sau, după caz, primește ajutor social potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat și/sau alocație pentru susținerea familiei potrivit prevederilor Legii nr. 277/2010, și solicită ajutor pentru încălzirea locuinței, acesta completează formularul de cerere prevăzut în anexa nr. 2 din normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 50/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Un titular are dreptul legal la o singură măsură de protecție socială, funcție de tipul de încălzire a locuinței (gaze naturale, energie electrică sau lemne, cărbuni, combustibili petrolieri).

Titularul are obligația de a comunica directorului Direcției de Asistență Socială a muncipiului Galați, prin depunerea la Serviciul Ajutoare Încălzire, a unei noi declarații pe propria răspundere (anexa 1a), orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării.

În situația în care familiile și persoanele singure îndeplinesc condițiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului de ajutor pentru încălzirea locuinței se face începând cu luna depunerii cererii, dacă aceasta este depusă până pe 20 ale lunii.
Programul de depunere a cererilor este următorul: luni – miercuri: 8:30 – 13:00, joi: 8:30 – 13:00 și 16:00 – 18:00 și vineri: 8:30 – 13:30.
Formularul tipizat de cerere – declarație pe propria răspundere și cel pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi pot fi descărcate de pe portalul Primăriei, accesând următoarele link-uri:

http://primariagalati.ro/portal/act/DAS/cerere_ajc2018.pdf

http://primariagalati.ro/portal/act/DAS/cerere_ajc2018A.pdf

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.