Cererea unică de arhivă, la Curtea de Apel

0
620

Biroul de informare şi relaţii publice din cadrul Curţii de Apel Galaţi anunţă că a lansat formularul „Cererea unică de arhivă”, care cuprinde într-un document unitar majoritatea tipurilor de solicitări adresate centrelor de relații cu publicul, arhivelor și registraturilor instanțelor de către justițiabili, avocați, consilieri juridici, practicieni în insolvență, experți judiciari și alte categorii de persoane: eliberare certificat de grefă sau certificat de soluție, eliberare copie dispozitiv, eliberare copii legalizate ale hotărârilor, studiere dosar, copierea înscrisurilor depuse în dosar, depunere dovadă achitare taxă de timbru la dosar, depunere înscrisuri în dosar, alte solicitări (simple).
Potrivit sursei citate, prin acest formular, “se urmărește ușurarea activității justițiabililor în relația cu instanțele din circumscripția Curții de Apel Galați și eficientizarea activității compartimentelor care lucrează cu publicul.
Formularul este disponibil on-line pe pagina de internet a Curții de Apel Galați (secțiunea „Bine de știut”) și în format tipărit la centrele de relații cu publicul, registraturile și arhivele instanțelor din Palatul Justiției Galați (Curtea de Apel, Tribunalul și Judecătoria Galați), urmând a fi pus la dispoziție în curând în format tipărit și la celelalte instanțe din raza Curții de Apel Galați.
Formularul poate fi depus la toate instanțele din circumscripția Curții și este disponibil și în format Word, pentru a fi completat pe calculator și tipărit. Modelul nu este obligatoriu, putând fi depuse și cereri redactate în alt mod.
Formularele în format Word şi PDF sunt disponibile pe site-ul Curţii de Apel Galaţi accesând link-urile:
http://portal.just.ro/44/Documents/Formular-tip%20cerere%20unic%C4%83%20arhiv%C4%83%20%C5%9Fi%20registratur%C4%83.docx
http://portal.just.ro/44/Documents/Formular-tip%20cerere%20unic%C4%83%20arhiv%C4%83%20%C5%9Fi%20registratur%C4%83.pdf
Secţiunea “Bine de ştiut” http://portal.just.ro/44/SitePages/bine.aspx?id_inst=44
Noutăţile transmise de Curtea de Apel Galaţi pot fi urmărite şi pe pagina de facebook – https://www.facebook.com/curteadeapelgalati/”

DISTRIBUITI

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

three × two =