Cărți funciare pentru 2.240 de imobile din extravilanul municipiului Galați

0
1053

Primăria, în calitate de beneficiar, și Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Galați, în calitate de finanțator, au încheiat un contract de finanțare cu un prestator specializat în vederea realizării lucrărilor sistematice de cadastru, pe sectoare cadastrale, pentru înscrierea imobilelor în cartea funciară, indiferent de proprietar, în cadrul Programului de Național de Cadastru și Carte Funciară. Este vorba despre terenuri situate exclusiv în extravilanul municipiului Galați, condiție impusă de Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare.

”Astfel, au fost înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară 2.240 de imobile situate în 7 sectoare cadastrale. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematică au constat în: organizarea lucrărilor de cadastru; studiul datelor analogice și digitale; recunoașterea terenului; stabilirea modului de execuție a lucrărilor; derularea lucrărilor de specialitate; publicarea documentelor tehnice ale cadastrului; primirea și soluționarea cererilor de rectificare; actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului și emiterea extraselor de carte funciară; activități de informare publică. Contractul în valoare de 159.936 de lei se derulează în perioada martie 2020 – iunie 2021, fondurile fiind asigurate din bugetul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară”, anunță Biroul de Presă al Primăriei.

Întreaga procedură a fost finalizată pentru sectorul cadastral 1, rezultând un număr de 498 imobile recepționate, respectiv o suprafață de 253,59 ha. Sectorul cadastral 4 se află în perioada de publicare (timp de 60 zile, în perioada 15 februarie – 15 aprilie 2021) în vederea rectificării eventualelor neconcordanțe. Celelalte cinci sectoare cadastrale se află în etapele finale de înregistrare.

Așadar, pentru sectorul cadastral 1, ce vizează imobilele amplasate în tarla 37, tarla 37/1, tarla 37/2, tarla 37/3, tarla 38, tarla 39, tarla 40, extrasele de carte funciară se găsesc la sediul Primăriei municipiului Galați, Biroul Cadastru – Serviciul Evidența Patrimoniului și Cadastru, etaj 1, camera 109 și pot fi puse la dispoziția proprietarilor în fiecare zi, între orele 9.00-12.00, pe baza cărții de identitate.

DISTRIBUITI

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 × one =