Apel al Tribunalului către justiţiabili: dacă nu aveţi cauze urgente, nu veniţi la proces!

0
2889
Potrivit Tribunalului Galaţi, Adunarea Generală a judecătorilor, întrunită astăzi, a luat mai multe decizii, după cum urmează: “I. Programul cu publicul la nivelul Tribunalului Galați în perioada mai sus indicată:  Se suspendă programul cu publicul la  Centrul de Informare și Relații cu Publicul și la Biroul de Informare și Relații Publice în perioada 12.03.2020-31.03.2020;  În perioada 12.03.2020-31.03.2020, vor putea studia dosarele instanței doar avocații, consilierii juridici și experții judiciari, de luni până joi, între orele 11,30-12,30.  Recomandăm justițiabililor ca, în perioada 12.03.2020-31.03.2020, cererile de chemare în judecată și celelalte documente care trebuie depuse la dosare, să fie transmise instanței  prin alte mijloace de comunicare, respectiv:  prin fax la numărul de fax 0236-412130, prin e-mail la adresa de e-mail  trgalati@just.ro, prin serviciul poștal, prin serviciile de curierat ori prin intermediul avocaților sau consilierilor juridici.
II. Programul de soluționare a dosarelor în ședințele de judecată:
În perioada 12.03.2020-31.03.2020 se vor soluționa doar cauzele urgente, respectiv cele stabilite de aplicaţia Ecris şi de Hotărârile nr.15/2019, nr.18/2019 şi nr.19/2019 ale Colegiului de conducere, precum şi cauzele penale stabilite prin Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor nr. 3/04.02.2020.
 În perioada stabilită, la sala de judecată grefierul de ședință nu va da dosarele spre studiu părților, avocaților sau consilierilor juridic înainte de începerea ședinței de judecată,  acestea fiind puse la dispoziția părților doar cu acordul completului de judecată, în timpul ședinței de judecată.
 La sala de ședință, dosarele vor fi apelate  în ordinea de pe lista de ședință, în loturile stabilite de fiecare complet de judecată și în intervalele orare  stabilite de fiecare complet de judecată, limitându-se astfel numărul de persoane prezente în sala de judecată.
III. Măsuri privind procesul de igienizare și curățenie:
 Angajații  responsabili cu procesul de curățenie vor spăla și igieniza cu substanțe specifice, pe bază de clor și alcool, grupurile sanitare și holurile  de trei ori pe zi. De asemenea, sălile de ședință vor fi igienizate înainte și după fiecare ședință de judecată și în timpul suspendării ședințelor de judecată.
 La punctele de acces în instanță, în spațiile de lucru cu publicul și în incinta băilor vor fi plasate recipiente cu dezinfectant de mâini.
IV. În contextul măsurilor  mai sus menționate, recomandăm părților care nu sunt implicate în cauzele urgente să nu se prezinte la instanță.  Cauzele  nu vor fi suspendate pentru lipsa părților”.
Update
Biroul de Comunicare al Curţii de Apel Galaţi informează, de asemenea, că “Având în vedere Hotărârea nr. 191/10.03.2020 a Consiliului Superior al Magistraturii, privind necesitatea prevenirii răspândirii infecțiilor respiratorii cauzate de coronavirus – COVID-19 și de gripa sezonieră şi pentru asigurarea sănătății și securității în muncă la nivelul personalului Curții de Apel Galaţi, dar şi pentru desfășurarea în bune condiții a activității curente a instanţei, la nivelul Curţii de Apel Galaţi s-a dispus ca:Până la data de 31 martie 2020, se vor judeca numai anumite tipuri de cauze (cu caracter urgent), conform Ordinului nr. 7/11.03.2020 emis de Preşedintele Curţii de Apel Galaţi http://portal.just.ro/44/SiteAssets/SitePages/informatii/Ordinul%207%20-%202020%20masuri%20protectie%20COVID%20(002).pdfØ Cauzele se vor judeca după ora 10.00, iar după ora 15.30 se vor judeca doar cauzele urgente în materie penală.

Ø În celelalte cauze se va fixa primul termen de judecată începând cu luna aprilie 2020 sau, după caz, se va proceda fie la amânarea judecării cauzelor pentru un termen ulterior, fie la preschimbarea termenelor de judecată acordate în luna martie pentru o dată ulterioară, cu înștiințarea în timp util a părților și participanților.

Ø Vom lua măsuri pentru limitarea accesului persoanelor în sala de ședință, încercând, pe cât posibil, să se asigure un număr de maxim 10 persoane în sălile mici de ședință, respectiv maxim 20 persoane în sălile mari de ședință. Cu toate acestea, se va avea în vedere necesitatea evitării formării unor aglomerări mari de persoane pe holurile instanțelor.

Ø Vom face recomandări publicului pentru transmiterea actelor de procedură în formă electronică, pentru accesarea electronică a dosarelor și pentru evitarea prezenței neesențiale în sălile de ședință, arhive, registraturi, centrele de relații cu publicul și, în general, în sediile instanțelor . Programul de lucru cu publicul al Centrului de Primire Acțiuni, Documente și Consultare Dosare din cadrul Curții de Apel Galați va fi în zilnic în intervalul orar 11:30-12:30.

Ø Vom îndruma publicul să transmită documentele către instanțe prin fax sau e-mail (pe cale electronică), nu personal la sediul instanței, prin poștă sau prin servicii de curierat.

Ø Vom îndruma publicul să consulte dosarele instanțelor în formă electronică, prin intermediul paginii de internet cagl.ro, nu în format fizic la sediile instanțelor.

Ø Vom lua măsuri pentru igienizarea de cel puțin 3 ori pe zi și aerisirea periodică a spațiilor, dezinfectarea clanțelor ușilor și va achiziționa dozatoare cu substanțe dezinfectante pentru public, măști de protecție de unică folosință și gel dezinfectant de mâini pentru personalul care lucrează direct cu publicul sau care prelucrează înscrisuri depuse de public.

Ø Durata de aplicare a ordinului emis de Preşedintele Curţii de Apel Galaţi va putea fi prelungită, dacă este necesar”.

DISTRIBUITI

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

fourteen − five =