Apă Canal avertizează – peste 400 de blocuri au pierderi de apă la subsol!

0
1647

Potrivit societăţii locale de apă şi canalizare, care a efectuat o verificare la 130 de asociaţii de proprietari (însumând 412 blocuri), racordurile de preluare a apei menajere fie lipsesc (în cazul a 403 blocuri/scări), fie sunt rupte sau deteriorate (9 blocuri/scări), deversarea apelor uzate menajere făcându-se direct în subsolurile blocurilor și pe radierul tunelelor tehnice aferente blocurilor sau domeniului public. Astfel de pierderi de apă afectează structura de rezistenţă a blocurilor, putându-se repeta situaţia blocului B 8, din Mazepa I, imobil afectat puternic de fenomenul de tasare care a condus, pe lângă avarierea pereţilor clădirii şi apartamentelor, şi la fisurarea conductei de gaze naturale, situaţie cu puternic risc de explozie.

De asemenea, mai precizează Apă Canal, tot din cauza lipsei racordurilor de preluare a apei menajere, situaţie care conduce la acumularea de ape uzate în subsolurile blocurilor și ulterior în tunelele tehnice, apa menajeră poate inunda chiar şi reţele de apă potabilă, ceea ce “contravine normativelor tehnice și igienico-sanitare în vigoare, generând un focar de infecții ce poate pune în pericol sănătatea populației. Nu în ultimul rând, aceste deficiențe conduc la uzura prematură a rețelelor purtătoare de fluid pozate în subsoluri și în tunelele tehnice”.

SC Apă Canal informează că “în conformitate cu legislația în vigoare (Legea nr. 241/2006, rerepublicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr.88/2007 al ANRSC care aprobă Regulamentul de alimentare cu apă și de canalizare-art.2) punctul de delimitare dintre instalațiile aflate în exploatarea societății Apa Canal SA Galați și cele aflate în întreținerea proprietarilor, pentru canalizare, este căminul/ punctul de racord la colectorul stradal, care este prima componentă a rețelei publice, în sensul de curgere a apei uzate. Aceleasi acte normative prevăd ca instalațiile interioare de canalizare, reprezintă totalitatea instalațiilor aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului care asigură preluarea și transportul apei uzate de la instalațiile de utilizare a apei până la căminul de racord din rețeaua publică. Societatea Apa Canal S.A. Galați, în calitate de operator, nu are nici o obligație privind buna funcționare a acestor instalații interioare. Legea nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor prevede ca activitatea de administrare, întreținere și reparații asupra proprietății comune dintr-un condominiu revine asociației de proprietari. Aceeaşi lege prevede și modalitatea de stabilire a condițiilor în care pot fi realizate serviciile de întreținere și de reparații curente ale elementelor de construcții și instalații ale clădirii. De asemeni, Legea calității în construcții nr.10/1995 stipulează obligația administratorilor/proprietarilor de a efectua lucrări de întreținere, reparații sau înlocuire a elementelor de construcții și instalații din folosința exclusivă, indiferent dacă sunt în interiorul sau exteriorul clădirii.

Având în vedere cele prezentate, Societatea APA CANAL S.A. Galați a adus la cunostinţa Primăriei Municipiului Galati situația  blocurilor din municipiul Galați la care racordurile de preluare ape uzate menajere lipsesc sau sunt defecte și a notificat asociațiile de proprietari în cauza pentru a întreprinde de urgență măsurile necesare remedierii deficiențelor constatate, pentru preîntâmpinarea producerii unor evenimente deosebite, cu consecințe grave asupra construcțiilor și/sau domeniului public.

Precizăm că vom continua această acțiune pe tot parcursul anului 2019. Vom verifica situația racordurilor de canalizare de la blocuri/scări (instalații interioare de canalizare), vom semnala problemele identificate și vom urmări măsurile de remediere întreprinse de asociațiile de proprietari, astfel încât să preîntâmpinăm producerea unor evenimente (tasări/surpări) cu consecințe asupra construcțiilor (blocurilor) și/sau asupra domeniului public, asa cum a fost în cazul blocului B8 Mazepa I.

De asemenea, menționăm faptul că APA CANAL Galați poate veni în sprijinul asociațiilor de proprietari pentru executarea lucrărilor de reparații la tubulatura de evacuare a apei menajere, pentru evacuarea mecanizată și/sau manuală a sedimentelor și apei menajere acumulate în subsolul blocurilor și în secțiunea de tunel tehnic aferentă blocurilor – avem echipamente noi și performante pentru vidanjare – precum și igienizarea zonelor de intervenție la finalizarea lucrărilor”, transmite Apă Canal.

Iată lista blocurilor descoperite a avea probleme :

 

 

Nr.

crt.

 

 

CARTIER

 

BLOCURI / SCĂRI

 

ASOCIAȚIA

DE

PROPRIETARI

 

 

DEFICIENȚA

1  

 

 

 

 

I.C. FRIMU

O 7 –  sc.2; O4 – sc.4 764 RACORDURI LIPSĂ
2 R1B –  sc.2 772 RACORDURI LIPSĂ
3 S 13 –  sc.2; S 14 – sc.2 771 RACORDURI LIPSĂ
4 R 3 – sc. 3; R 6 –  sc. 2; D 9 – sc. 4 775 RACORDURI LIPSĂ
5 B 2 – sc. 2 787 RACORDURI LIPSĂ
6 S8 – sc. 8 758 RACORDURI LIPSĂ
7 N 6 – sc. 4; N 7 – sc. 3 763 Condominiala RACORDURI LIPSĂ
8 K9A  – sc. 1; L 6 –  sc. 3 768 RACORDURI LIPSĂ
9 D 5E – sc. 2 882 RACORDURI LIPSĂ
10 D 2 – sc. 3, 5 272 RACORDURI LIPSĂ
11 C 17 – sc. 2 284 RACORDURI LIPSĂ
12  

 

MICRO 13 B

C 4 A –  sc. 2; C4B –  sc.1;                     B3 –  sc. 2, 3 755 RACORDURI LIPSĂ
13 A1 –  sc. 2, 3; A2 –  sc. 3

A3 –  sc. 1, 2, 3; C5 –  sc. 2, 3

751 RACORDURI LIPSĂ
14 C7 – sc.1; D1 –  sc.1 754 RACORDURI LIPSĂ
15 B1 – sc. 3, 4, 6; V –  sc. 1,2 753 RACORDURI LIPSĂ
 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICRO 39 C

C1 –  sc.1, 2, 3; B1 –  sc. 2

A1 –  sc.1; C2 –  sc.1, 3, 4;

B 4 – sc. 1

 

705

 

RACORDURI LIPSĂ

17 A3 –  sc.2; A6 –  sc.3

A5 –  sc. 2, 3; A7 –  sc.3

717 RACORDURI LIPSĂ
18 C9 –  sc.1,4,5; G –  sc.1

A9 –  sc. 1, 2, 3; B8 –  sc. 2

A8 –  sc. 3; C8 –  sc.1; C 9 – sc. 2, 3

 

711

RACORDURI LIPSĂ
19 B2 –  sc.1, 2, 3; A2 –  sc. 1, 2 719 RACORDURI LIPSĂ
20 C 4 – sc. 3, 4; C 5 – sc. 3

C 6 – sc. 1; C4 –  sc.2

708 RACORDURI LIPSĂ
21 B 6 – sc. 1; B 5 – sc. 1

C 3 – sc. 3

720 RACORDURI LIPSĂ
 

22

Z 15 – sc. 1; Z 13;                          Y14 – sc. 1, 2, 3, 4; T 8 – sc. 2, 3;

N 21 – sc. 1, 2, 3, 4; N22 –  sc. 2, 3; T9 –  sc.1, 3, 4; T8 –  sc. 2, 3

 

 

800

 

RACORDURI LIPSĂ

 

 

23

 

 

 

MICRO 39A

Y12 –  sc. 2; N23 –  sc. 3

Y9 – sc. 2; Y10 –  sc. 3

Z10 –  sc.1; Z12 –  sc.1

Y13 – sc.1, 2; T 10 –  sc. 1;                         Y 11 – sc. 2; 3

 

801

 

RACORDURI LIPSĂ

24 PEXCO 856 RACORDURI LIPSĂ
25 J8 –  sc. 2, 3 807 RACORDURI LIPSĂ
26 W2 –  sc.1; W3 –  sc. 2

K3 –  sc.1; Y 15; J 8 – sc. 1; 2; 3; 4

804 RACORDURI LIPSĂ
 

27

 

 

 

MICRO 39B

 

 

 

 

K7 –  sc. 1,2; K8 –  sc. 3, 4, 5

T11 –  sc. 3; T12 –  sc. 2, 3;

Y23 –  sc. 1; K10 –  sc. 3, 4

 

850

 

RACORDURI LIPSĂ

28 K9 –  sc.4; Y24 –  sc.1 851 RACORDURI LIPSĂ
29 J5 – sc. 5, 6; W5 –  sc.1

J11 –  sc. 2, 3

852 RACORDURI LIPSĂ
30 Y18 –  sc. 2, 3 864 RACORDURI LIPSĂ
31 Y19 –  sc. 2, 3 854 RACORDURI LIPSĂ
32 LYNX 862 RACORDURI LIPSĂ
33  

 

 

 

 

 

MICRO 38

Z6 –  sc. 3, 4; Z7 –  sc. 1, 2, 3, 4

Z16 – sc.1; T5 – sc. 2, 4; Z3

700 RACORDURI LIPSĂ
 

34

N9 –  sc. 1, 2, 3; N15 –  sc. 2, 3;

N16 –  sc. 2, 3, 4; O3 –  sc. 2, 3

N10 –  sc. 3, 4

 

703

 

RACORDURI LIPSĂ

35 Y4 –  sc. 2 ; Y 5; Y 3 – sc. 1 702 RACORDURI LIPSĂ
36 N13 –  sc. 1, 2, 3, 4; N14 –  sc. 3, 4;

L10 –  sc. 1

704 RACORDURI LIPSĂ
37 L9 –  sc. 1; L8 –  sc. 2 706 RACORDURI LIPSĂ
38 N19 –  sc. 2, 3; N20 –  sc. 2, 3;

J3 –  sc. 2, 3

707 RACORDURI LIPSĂ
39 N12 –  sc. 2, 3; O4 –  sc. 1, 2

N11 –  sc. 2, 3

714 RACORDURI LIPSĂ
40 K 5; K 1 – sc. 2 710 RACORDURI LIPSĂ
41 J 1 – sc. 1, 2, 3 702 BIS RACORDURI LIPSĂ
42  

 

 

 

SID. VEST

6 A – sc. 5; SD7A  –  sc. 3 320 RACORDURI LIPSĂ
43 SD3A –  sc.3 318 RACORDURI LIPSĂ
44 8A –  sc. 2 331 RACORDURI LIPSĂ
45 9G –  sc. 3 328 RACORDURI LIPSĂ
46 11 E – sc. 3 332 RACORDURI LIPSĂ
47 J2 –  sc. 3; SD2B – sc. 1 267 RACORDURI LIPSĂ
48 3 A – sc. 3; 3 B – sc. 1;

1 A – sc. 2

330 RACORDURI LIPSĂ
49 4 A – sc. 1; 3 G – sc. 3;

3 D – sc. 1

325 RACORDURI LIPSĂ
50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICRO 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 3 – sc. 2 317 RACORDURI LIPSĂ
51 5 B – sc. 2, 3, 4; F – sc. 1, 2, 3 323 RACORDURI LIPSĂ
52 C 8 –  sc.  2; F 6 – sc. 3 303 RACORDURI LIPSĂ
53 PS 1C  –  sc. 2, 5, 6 342 RACORDURI LIPSĂ
54 PS 1D –  sc. 1, 4, 5, 9 321 RACORDURI LIPSĂ
55 A 7 –  sc.  2 396 RACORDURI LIPSĂ
56 A 27 –  sc.1, 3 881 RACORDURI LIPSĂ
57 B 7 – sc. 1 893 RACORDURI LIPSĂ
58 B 14 –  sc.  3, 5 304 RACORDURI LIPSĂ
59 CRIN 1-  sc. 2, 3 319 RACORDURI LIPSĂ
60 NUFAR 4 –  sc. 1; ROZA 2 – sc. 1

FLORA 2 – sc. 1, 2, 3

301 RACORDURI LIPSĂ
61 B 11 – sc. 4; E 6 – sc. 2 302 RACORDURI LIPSĂ
62 A 23 – sc. 2; A 26 – sc. 3;

A 27 – sc. 3

300 RACORDURI LIPSĂ
63 SD9C –  sc. 3; SD9D –  sc. 2;

SD10A –  sc. 1; 1 D – sc. 1;

1 C – sc. 1, 2

 

322

 

RACORDURI LIPSĂ

64 A 17 –  sc.2; F 2; F 1 308 RACORDURI LIPSĂ
65 A 4 – sc. 2; A 5 – sc. 1; A 9 – sc. 3;

A 10 – sc. 3; A 11 – sc. 1; A 12 – sc. 1

D 7 – sc. 2

 

314

 

RACORDURI LIPSĂ

66 A 13 – sc. 1; A 16 – sc. 3;

F 4 –  sc.  2; F 5 – sc. 2

312 RACORDURI LIPSĂ
67 B 6 – sc. 1; A 14 – sc. 1; A 15 – sc. 1 309 RACORDURI LIPSĂ
 

68

BUJOR 1 –  sc. 1, 3; BUJOR 2 –  sc. 2

BUJOR 3 –  sc. 2, 3; BUJOR 4 –  sc. 2

BUJOR 5 –  sc. 1, 2, 3; NUFAR 2 – sc.2; ROZA 1 – sc. 2

 

326

 

RACORDURI LIPSĂ

69 2 D – sc. 1, 2; 2 B – sc.  2 334 RACORDURI LIPSĂ
70 2 A – sc. 1 335 RACORDURI LIPSĂ
71  

 

MICRO 17

 

 

 

 

 

 

MICRO 17

L 1 – sc. 2; L – sc. 2

Bloc EXPERIMENTAL

356 RACORDURI LIPSĂ
72 I5B –  sc.1; I6B – sc. 2 374 RACORDURI LIPSĂ
73 B 6 –  sc.2; N 2 – sc. 2; K 2 – sc. 1 357 RACORDURI LIPSĂ
74 A 1  – sc. 2; B 2 – sc. 1; H – sc. 3 355 RACORDURI LIPSĂ
75 C 1; D – sc. 1, 2; E 1; E 3 – sc. 2;

F – sc. 1, 2; G 2 – sc. 1; O – sc. 1

350 RACORDURI LIPSĂ
76 G 2A – sc. 3; O 5– sc. 3 367 RACORDURI LIPSĂ
 

77

G2C – sc. 1; G2D – sc. 2; G2B – sc. 1

G3B – sc. 2; G4B – sc. 1, 2;                    G4C – sc. 2; G4D – sc. 1

 

372

 

RACORDURI LIPSĂ

78 F 5 – sc. 1; F 5A – sc. 1, 2 776 RACORDURI LIPSĂ
79 I2C – sc. 1 368 BIS RACORDURI LIPSĂ
80 E 10 – sc. 1; E 11 – sc. 3;                         D 8A – sc. 1; D 9A – sc. 2 371 RACORDURI LIPSĂ
81 B 19 –  sc.1; B 20 – sc. 2; B 21 – sc. 2 799 RACORDURI LIPSĂ
82 A 12 –  sc.1 368 BIS RACORDURI LIPSĂ
83  

MICRO 18

G 4; G 5; G 2 383 RACORDURI LIPSĂ
84 E 5 –  sc.2 359 RACORDURI LIPSĂ
85 B3B 364 RACORDURI LIPSĂ
86  

 

 

 

 

MICRO 19

M 1 –  sc.1 459 RACORDURI LIPSĂ
87 J – sc. 1, 2 473 RACORDURI LIPSĂ
88 E 1 – sc. 1 457 RACORDURI LIPSĂ
89 F 6 – sc. 3, 4 406 RACORDURI LIPSĂ
90 F 7 – sc. 1, 2 411 RACORDURI LIPSĂ
91 G 1 –  sc. 3 428 RACORDURI LIPSĂ
92 G 2  –  sc. 3 402 RACORDURI LIPSĂ
93 G 4 –  sc. 3 414 RACORDURI LIPSĂ
94 G 6 –  sc. 1, 2 440 RACORDURI LIPSĂ
95 L 4 – sc. 6, 7 467 RACORDURI LIPSĂ
96 F 4 – sc. 1, 2, 3, 4 469 RACORDURI LIPSĂ
97 F 2 – sc. 1 404 BIS RACORDURI LIPSĂ
98  

 

 

 

 

MICRO 20

A 10 –  sc.1, 4, 5 511 RACORDURI LIPSĂ
99 B 9 – sc. 2, 3 521 RACORDURI LIPSĂ
100 A 13 –  sc. 6 578 RACORDURI LIPSĂ
101 B 8 –  sc. 1, 2 521 RACORDURI LIPSĂ
102 F 3 –  sc. 2; F 2 –  sc.1; B5A – sc.1 515 RACORDURI LIPSĂ
103 B 4 542 RACORDURI LIPSĂ
104 B5A – sc. 3 541 RACORDURI LIPSĂ
105 B 1 –  sc. 1, 2 535 RACORDURI LIPSĂ
106 A 5 –  sc.2 523 RACORDURI LIPSĂ
107  

 

 

 

 

MICRO 21

D 13; D 14; D 16; D 17 550 RACORDURI LIPSĂ
108 K 8 –  sc.1, 2, 3, 4; K 7 –  sc.1, 2, 3, 4;

J 7 –  sc. 1, 2, 3

575 RACORDURI LIPSĂ
109 CAMIN  APATERM 584 RACORDURI LIPSĂ
110 N 9 – sc. 2; G 23 – sc. 2 558 RACORDURI LIPSĂ
111 G 12 – sc.1, 2, 3 551 RACORDURI LIPSĂ
112 G13 –  sc. 5 553 RACORDURI LIPSĂ
113 D 2 – sc. 3 552 RACORDURI LIPSĂ
114 C 4 –  sc.1; C 3 530 RACORDURI LIPSĂ
115 J 5 –  sc. 2; 3 151 RACORDURI LIPSĂ
116 R 6  sc. 1, 2 557 RACORDURI LIPSĂ
 

117

 

PR 3B –  sc. 3

 

531 “ROZA”

 

 

RACORDURI LIPSĂ

118  

 

 

MAZEPA I

ALUN 1 –  sc. 1 130 RACORDURI LIPSĂ
119 R 3 – sc. 2 165 RACORDURI LIPSĂ
120 R 2 – sc. 1 164 RACORDURI LIPSĂ
121 C 8; C 6; B 7 – sc. 1, 2 151 RACORDURI LIPSĂ
122 DAFIN –  sc. 1 156 RACORDURI LIPSĂ
123 GORUN – sc. 2 156 BIS RACORDURI LIPSĂ
124 GORUN – sc. 1 156 Gorun RACORDURI LIPSĂ
125 PALTIN 1 – sc. 4 158 RACORDURI LIPSĂ
126 PALTIN 2A – sc. 2 130 RACORDURI LIPSĂ
127 D 2 – sc. 1, 2, 3 157 RACORDURI LIPSĂ
128  

TIGLINA II

CS 6 262 BIS RACORDURI RUPTE
129 F – sc. 1, 2 273 RACORDURI RUPTE
130 D 5D – sc. 2, 3; D5E – sc. 1;

SD 4C – sc. 1, 2; SD4B – sc.1

268 RACORDURI RUPTE

 

 

DISTRIBUITI

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

eight − seven =