ANALIZĂ. Economia județului Galați nu își poate reveni după șocul înregistrat în 2009, primul an de criză

0
1454

O analiză a evoluției după anul 2000 a principalilor indicatori economici din județul Galați indică evoluții pozitive până în 2009, primul an de criză, după care a a urmat o cădere economică accelerată ce a afectat în primul rând piața muncii. Evoluţia numărului de firme a fost în creştere în perioada 2000-2008, urmată de o scădere până în anul 2011, pe fondul crizei economice şi ulterior de o uşoară revenire, ca urmare a revigorării economiei în ansamblu. Majoritatea firmelor înregistrate, indiferent de mărimea acestora, activau în perioada 2008-2013 în ”Comerţ”, activitate care acoperă aproape jumătate din unităţile judeţului.

Analiza pieţei muncii din județul Galați după anul 2000 pune în evidenţă o scădere cu 60.600 de persoane a populaţiei active civile, această scădere reprezentând 22,8% din populația activă civilă a județului. Alt indicator, ”tendinţa ratei de activitate” a resurselor de muncă a fost de scădere până în anul 2006, după care a fost aproape staţionară până în anul 2010, iar din anul 2011 a cunoscut o scădere bruscă, ajungând la un punct de minim, după care a avut ușoare creșteri în anii care au urmat.

Evoluţia numărului de şomeri din judeţul Galaţi reflectă situaţia macroeconomică: în perioada premergătoare crizei economice numărul şomerilor a scăzut, după care a crescut brusc în anul 2009. Începând cu anul 2010, perioadele de scădere au alternat cu cele de creştere. Dinamica structurii pe sexe pune în evidenţă ponderea semnificativ mai mare a bărbaţilor în totalul şomerilor înregistraţi la nivelul judeţului Galaţi, comparativ cu cea a femeilor. Dinamica structurii pe niveluri de pregătire pune în evidenţă ponderea semnificativ mai mare a şomerilor cu nivel de pregătire scăzut (studii primare, gimnaziale şi profesionale), comparativ cu şomerii care au un nivel de pregătire mediu sau ridicat. În anul 2013, rata şomajului în judeţul Galaţi a fost de 9,2%, mai mare cu 2,5% decât cea de la nivelul întregii regiuni Sud-Est. În anul 2000, rata şomajului în judeţul Galaţi era de 12,6%, mai mare cu 1,2%. faţă de rata şomajului de la nivelul regiunii. Anul 2007 reprezintă anul cu cel mai mic nivel al ratei şomajului, iar anul 2002 şi anul 2009 sunt anii cu maxim în privinţa ratei şomajului. Explicaţia acestei situaţii o reprezintă declanşarea crizei economice. După anul 2010, s-a înregistrat o tendinţă de scădere relativă a ratei şomajului. În ultimii ani, nivelul ratei șomajului în județul Galați a fost în mod constant dublu față de rata șomajului la nivel național, fiind de peste 9%.

În judeţul Galaţi, populaţia ocupată civilă totală a crescut în perioada 2005-2008 după care, pe fondul reducerii activităţii economice determinate de criză, populaţia ocupată s-a redus continuu până în anul 2011 când a înregistrat o valoare minimă, apoi s-a redresat ușor. Efectivul salariaţilor a avut o evoluție marcată de trei intervale: o perioadă de creştere (2005- 2008), urmată de scădere până în anul 2011, continuată cu o revigorare a numărului de salariaţi la nivel judeţean.

În general, 1.1% dintre locurile de muncă existente sunt vacante. Astfel, la nivelul județului Galați rata locurilor de muncă vacante se situează atât sub media națională, cât și sub cea regională. În fapt este județul cu cea mai redusă cerere la nivelul întregii regiuni Sud – Est. Cele mai multe locuri de muncă vacante sunt generate de sectorul servicii (aprox. jumătate dintre locurile de muncă vacante înregistrate la nivel județean – 49.2%), urmat de sectorul industrie (45.7% dintre locurile de muncă vacante înregistrate în baza de date pentru județul Galați). Marea majoritate a locurilor de muncă vacante sunt generate de întreprinderile mici (10-49 salariați) – 69.1%. Cele mai multe dintre locurile de muncă vacante sunt generate pentru GO 3 (tehnicieni) – 34.0%, urmată de GO 7 (muncitori calificați) – 29.2% și de GO 2 (specialiști cu ocupații intelectuale) – 15.7%. Trebuie menționat că cererea pentru persoane cu nivel de educație redus este foarte scăzută – doar 5.7%

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.